Progi Punktowe - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Inżynieria Biomedyczna 85
Geodezja i Kartografia 80
Odnawialne Źródła Energii 75
Wzornictwo Przemysłowe 70
Teleinformatyka 70
Mechanika i Budowa Maszyn 70
Inżynieria Środków Transportu 70
Inżynieria Bezpieczeństwa 70
Informatyka Przemysłowa 70
Automatyka i Robotyka 70
Energetyka 65
Elektrotechnika 65
Elektromobilność 65
Inżynieria Środowiska 65
Budownictwo 65
Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa 65
Architektura 65

Progi punktowe na PŚ - Ogólne informacje

Top 10 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na PŚ w 2023 roku 

 

1. Inżynieria biomedyczna - próg minimalny: 85 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Inżynieria Biomedyczna to połączenie nauki i technologii z medycyną. Studenci projektują urządzenia medyczne, analizują sygnały biomedyczne i pracują nad innowacjami w dziedzinie zdrowia. To jak być mostem między nauką a medycyną, tworząc rozwiązania poprawiające jakość życia.

Program łączy wiedzę inżynieryjną z zrozumieniem potrzeb pacjentów i specyfiką medycyny. Absolwenci stają się specjalistami ds. technologii medycznych, gotowymi do projektowania sprzętu medycznego i innowacji medycznych. To kierunek, który łączy pasję do technologii z misją poprawy zdrowia i opieki zdrowotnej.

Zobacz więcej: Inżynieria biomedyczna na PŚ.

2. Geodezja i kartografia - próg minimalny: 80 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Geodezja i Kartografia to nauka o pomiarach, mapach i przestrzeni. Studenci badają technologie pomiarowe, tworzą mapy i plany. To jak odkrywanie tajemnic ziemi i przestrzeni, pomagając w planowaniu i projektowaniu. Program łączy wiedzę geodezyjną z umiejętnościami kartograficznymi, oferując możliwość pracy w geodezji, gospodarce nieruchomościami i inżynierii.

Absolwenci stają się specjalistami ds. pomiarów przestrzennych i tworzenia map, gotowymi do obsługi nowoczesnych technologii geoprzestrzennych. To kierunek, który łączy precyzję, technologię i praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach.

Zobacz więcej: Geodezja i kartografia na PŚ.

3. Odnawialne źródła energii - próg minimalny: 75 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Odnawialne Źródła Energii to nauka o zrównoważonym i ekologicznym dostępie do energii. Studenci badają technologie, planowanie i gospodarkę energetyczną. To jak rozwijanie przyszłości, opartej na odnawialnych źródłach, takich jak słońce i wiatr.

Program łączy wiedzę teoretyczną z praktyką projektowania systemów odnawialnych źródeł energii. Absolwenci stają się ekspertami ds. energii odnawialnej, gotowymi do pracy w sektorze energetyki, ochrony środowiska i konsultingowej. To kierunek, który łączy innowacje technologiczne z troską o przyszłość planety.

Zobacz więcej: Odnawialne żrodła energii na PŚ.

4. Wzornictwo przemysłowe - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Odnawialne Źródła Energii to nauka o zrównoważonym i ekologicznym dostępie do energii. Studenci badają technologie, planowanie i gospodarkę energetyczną. To jak rozwijanie przyszłości, opartej na odnawialnych źródłach, takich jak słońce i wiatr.

Program łączy wiedzę teoretyczną z praktyką projektowania systemów odnawialnych źródeł energii. Absolwenci stają się ekspertami ds. energii odnawialnej, gotowymi do pracy w sektorze energetyki, ochrony środowiska i konsultingowej. To kierunek, który łączy innowacje technologiczne z troską o przyszłość planety.

Zobacz więcej: Odnawialne żrodła energii na PŚ.

5. Teleinformatyka - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Teleinformatyka to zgłębianie tajemnic technologii informatycznych i komunikacyjnych. Studenci poznają sieci komputerowe, programowanie i bezpieczeństwo cyfrowe. To jak odkrywanie sposobów na efektywne przesyłanie informacji.

Program łączy teorię z praktyką, oferując umiejętności projektowania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. To kierunek, który rozwija umiejętność analizy, rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji i technologii informacyjnych.

Zobacz więcej: Teleinformatyka na PŚ.

6. Mechanika i budowa maszyn - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Mechanika i budowa maszyn to eksploracja technologii mechanicznych i konstrukcji. Studenci zdobywają wiedzę z dziedziny mechaniki, projektowania i produkcji maszyn. To jak rozwijanie umiejętności tworzenia i analizy mechanizmów oraz konstrukcji.

Absolwenci są przygotowani do pracy w branży inżynieryjnej, gdzie projektują i doskonalą maszyny oraz urządzenia mechaniczne. To kierunek, który kształci umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów technicznych i kreowania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn.

Zobacz więcej: Mechanika i budowa maszyn na PŚ.

7. Inżynieria środków transportu - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek Inżynieria środków transportu to badanie technologii transportu i pojazdów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i projektowania pojazdów. To jak zgłębianie tajników budowy i funkcjonowania środków transportu, od samochodów po pojazdy kolejowe.

Kształci się umiejętność projektowania, modernizacji oraz utrzymania technicznego pojazdów transportowych, przygotowując do pracy w branży motoryzacyjnej i kolejowej oraz instytucjach związanych z transportem. To kierunek, który łączy wiedzę inżynieryjną z praktycznym zrozumieniem systemów transportu.

Zobacz więcej: Inżynieria środków transportu na PŚ.

8. Inżynieria bezpieczeństwa - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa to nauka o identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem w różnych dziedzinach. Studenci zdobywają umiejętności projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa, analizy incydentów oraz zarządzania kryzysowego. To jak tworzenie środowiska, które minimalizuje zagrożenia dla ludzi i mienia.

Program integruje wiedzę inżynieryjną z aspektami prawnymi, zarządzania i psychologii, pozwalając na kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa. To kierunek, który kształci umiejętność ochrony i zapobiegania zagrożeniom, a także reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zobacz więcej: Inżynieria bezpieczeństwa na PŚ.

9. Informatyka przemysłowa - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Informatyka Przemysłowa to nauka o zastosowaniach informatyki w produkcji i przemyśle. Studenci zgłębiają programowanie, automatykę, sterowanie procesami i sieci przemysłowe. To jak rozwijanie rozwiązań umożliwiających automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych.

Program kształci umiejętność projektowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w przemyśle. Jest to kierunek, który łączy wiedzę z zakresu informatyki z praktycznym zrozumieniem potrzeb i wyzwań przemysłu.

Zobacz więcej: Informatyka przemysłowa na PŚ.

10. Automatyka i robotyka - próg minimalny: 70 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Automatyka i Robotyka" to nauka o projektowaniu, budowie i programowaniu urządzeń automatycznych i robotów. Studenci zdobywają umiejętności tworzenia inteligentnych systemów, które samodzielnie podejmują decyzje i wykonywają zadania. To jak odkrywanie potencjału automatyzacji w różnych dziedzinach, od przemysłu po medycynę.

Program kształci umiejętność tworzenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych, przygotowując do pracy w sektorze inżynierii, badań i rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych projektów. To kierunek, który łączy wiedzę z zakresu automatyki, informatyki i mechaniki, pozwalając na tworzenie nowoczesnych urządzeń i systemów automatycznych.

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na PŚ.

 

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Kielcach