Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) ( zobacz więcej )

25-314 Kielce

al. 1000-lecia Państwa Polskiego

tel.:

41 342-41-36

ikonka email do uczelni


Uczelnie publiczne Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma wieloletnią historię. Uczelnia w tym mieście powstała już w 1969 roku, jednak wtedy funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Pod obecną nazwą i z obecnym statusem Uniwersytet Jana Kochanowskiego działa od 2011 roku. Uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, którzy doceniają jakość oraz różnorodność kształcenia. Co roku na wszystkich wydziałach i rodzajach studiów kształci się ponad 11 tysięcy studentów. Kadra naukowa uczelni liczy niemal 900 pracowników naukowych o różnych stopniach od doktora do profesora.

W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzi 8 wydziałów, z czego 5 znajduje się w Kielcach: Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i Artystyczny, Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Dodatkowo funkcjonuje jeden wydział zamiejscowy w Sandomierzu oraz dwa wydziały w Piotrkowie Trybunalskim: Nauk Społecznych oraz Filologiczno-Historyczny. Uczelnia prowadzi studia we wszystkich rodzajach kształcenia: dwustopniowe, jednolite magisterskie, a także studia doktoranckie w 10 dyscyplinach. Studenci mają do wyboru kilkadziesiąt kierunków w naukach ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Oferta kształcenia jest bardzo bogata i różnorodna, dlatego też coś dla siebie znajdą zarówno osoby z umysłami ścisłymi, jak i humaniści. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe dla osób, które już posiadają wyższe wykształcenie, a potrzebują podnieść swoje kwalifikacje w konkretnej dziedzinie czy specjalności.

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną i kampus studencki. Na uczelni funkcjonuje biblioteka z dobrymi zbiorami, archiwum, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji oraz Akademickie Biuro Karier, które monitoruje dalsze drogi zawodowe absolwentów uczelni. Wszystkie kierunki kształcenia są przygotowywane w oparciu o konsultacje z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że zdobywają wykształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Kształcenie kładzie duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, programach wymiany studenckiej, stażach i praktykach zawodowych. Absolwenci Uniwersytety Jana Kochanowskiego są doskonale przygotowani do pracy zawodowej i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Politechnika Świętokrzyska w KielcachKielecka Politechnika Świętokrzyska to uczelnia z doskonałym programem kształcenia i ugruntowanymi tradycjami. Politechnika powstała w 1965 roku i na początku funkcjonowała pod nazwą Kielecko-Radomska Szkoła Wieczorowa. Jako Politechnika Świętokrzyska funkcjonuje od 1974 roku, gdyż wtedy uzyskała doktora nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Uczelnia posiada blisko 500 pracowników naukowych, a co roku w jej murach kształci się ponad 7 tysięcy studentów. Absolwenci szkół średnich, którzy szukają dla siebie dalszej drogi kształcenia chętnie wybierają Politechnikę Świętokrzyską ze względu na wysoki poziom kształcenia, różnorodność kierunków specjalności oraz świetną bazę dydaktyczną. Politechnika Świętokrzyska prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w systemie dziennym i zaocznym. Studenci mają do wyboru 19 kierunków i aż 60 specjalności. Osoby, które chcą kontynuować kształcenie po zakończeniu studiów mają również do wyboru cztery kierunki studiów doktorskich. Obecnie najpopularniejszymi kierunkami na Politechnice Świętokrzyskiej są: budownictwo, geodezja i kartografia oraz informatyka. Co roku na każdy z tych kierunków dosyć trudno się dostać, gdyż jest co najmniej kilka osób na jedno miejsce.

W strukturze organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej znajduje się 5 odrębnych wydziałów: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Informatyki, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kształcenie w ramach wszystkich wydziałów odbywa się w doskonale przygotowanych laboratoriach, pracowniach i firmach związanych z branżą. Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, praktykach i stażach zawodowych sprawia, że studenci już w trakcie nauki mogą stawiać pierwsze kroki zawodowe i zdobywać doświadczenie, które później będzie przydatne w pracy.

Rozbudowana baza lokalowa uczelni obejmuje 22-hektarowy kampus, w skład którego wchodzi pięć dużych budynków dydaktycznych z dużymi aulami oraz laboratoriami, hala sportowa, gmach Biblioteki Głównej oraz Centrum laserowych Technologii Metali. W kampusie znajduje się również sześć domów studenckich, których mieszkańcy mają wyjątkowo blisko na wszystkie zajęcia. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej to dobry pomysł na przyszłość zawodową. Absolwenci uczelni są kompleksowo i specjalistycznie przygotowani do wykonywania wyuczonych zawodów i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. sześć domów studenckich, których mieszkańcy mają wyjątkowo blisko na wszystkie zajęcia. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej to dobry pomysł na przyszłość zawodową. Absolwenci uczelni są kompleksowo i specjalistycznie przygotowani do wykonywania wyuczonych zawodów i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.