Ranking popularności kierunków 2020 - Poznań

Lista najpopularniejszych kierunków - Poznań (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
17.03 Lekarsko - dentystyczny Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
15.38 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP)
13.06 Psychologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
11.4 Zarządzanie i prawo w biznesie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
11.33 Inżynieria zarządzania Politechnika Poznańska (PP)
10.35 Japonistyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu
10.23 Kosmetologia Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
10.18 Logistyka Politechnika Poznańska (PP)
10.06 Mechatronika Politechnika Poznańska (PP)
9.16 Lekarski Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu5 najpopularniejszych kierunków studiów w Poznaniu

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 22,15 osób na miejsce

Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu to jednolite pięcioletnie studia magisterskie kształcące przyszłych lekarzy dentystów. Program studiów obejmuje kompleksowe poznanie wielu dziedzin biologii, medycyny, fizjologii człowieka, a także dużą ilość specjalistycznych przedmiotów stomatologicznych. Studenci równie wiele czasu, co na nauce teoretycznej spędzają na ćwiczeniach, zajęciach w klinikach i zakładach znajdujących się w szpitalach i ośrodkach zdrowia współpracujących z uniwersytetem. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, nowe technologie, innowacyjne urządzenia oraz nowoczesne pracownie. Kształceniem zajmuje się wykształcona i utytułowana kadra naukowa. Absolwenci studiów lekarsko-dentystycznych są kompleksowo przygotowani do wykonywania swojego zawodu. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu.

zdjecie

2. Mechatronika – Politechnika Poznańska – 17,65 osób na miejsce

Kierunek mechatronika jest realizowany na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Są to studia stacjonarne pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku, a po ich zakończeniu absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Mechatronika łączy w sobie elektronikę, mechanikę oraz informatykę. Studenci przygotowują się do projektowania oraz eksploatowania różnego rodzaju urządzeń elektromechanicznych, wyposażonych w mikrokomputerowe układy sterowania. Na kierunku mechatronika studenci już na początku studiów mają do wyboru dwie specjalności: konstrukcje mechatroniczne oraz automatyzację i nadzorowanie systemów produkcji. W zależności od wyboru specjalności, dalsze kształcenie prezentuje się nieco inaczej i kładzie nacisk na przedmioty kierunkowe. Studenci kierunku mechatronika mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie i zaawansowane technologicznie urządzenia. Absolwenci mechatroniki są doskonale przygotowani w swoich specjalizacjach, mają również możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

3. Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 13 osób na miejsce

Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów ze względu na wysoki poziom kształcenia i wiele możliwości zawodowych, jakie absolwenci mają po ukończeniu studiów. Studia są stacjonarne pierwszego stopnia, czyli trwają 3 lata. W tym czasie studenci poznają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, psychologii i przedsiębiorczości. Program studiów jest tak skonstruowany, aby łączyć przedmioty teoretyczne z możliwością zdobywania praktycznych umiejętności na warsztatach, praktykach i stażach zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry nauczycieli akademickich, w której skład wchodzą nie tylko pracownicy naukowi, ale również praktycy, czyli właściciele lub prezesi dużych firm, które współpracują z Uniwersytetem Ekonomicznym. Po ukończeniu kształcenia absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Niektórzy z nich decydują się na kontynuowanie kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich, które realizowane są na tej samej uczelni.

zdjecie

4. Logistyka – Politechnika Poznańska – 12,41 osób na miejsce

Kierunek logistyka jest realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Cieszy się on dużą popularnością i uznaniem także wśród środowiska naukowego i biznesowego, gdyż wygrywa w rankingach najlepszych kierunków w kraju. Logistyka to stacjonarne studia pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku. W programie nauczania znajdują się przedmioty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, obsługa transportu, organizacją procesów, projektowaniem i wytwarzaniem produktów, usprawnianiem pracy wszystkich działów przedsiębiorstw. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale również na naukę umiejętności praktycznych. Studenci mają możliwość odbywania warsztatów, praktyk i szkleń zawodowych w najlepszych i największych przedsiębiorstwach w regionie. Mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także możliwość uczestniczenia w wielu atrakcyjnych projektach. Po ukończeniu studiów absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie.

5. Inżynieria zarządzania – Politechnika Poznańska – 12,04 osób na miejsce

Inżynieria zarządzania to stacjonarne studia pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Najlepszymi kandydatami na tego rodzaju studia są osoby posiadające zainteresowania techniczne i organizatorskie, posiadające doskonałe oceny z przedmiotów ścisłych, otwarci na naukę na kierunku inżynierskim, czyli wymagającym i bardzo czasochłonnym. Studenci inżynierii zarządzania w trakcie studiów poznają sporo wiedzy teoretycznej, ale również kształcą się w praktyce, uczestniczą w kursach, szkoleniach i praktykach zawodowych, dzięki którym mogą już na studiach zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Nauka odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach i pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Absolwenci inżynierii zarządzania na studiach pierwszego stopnia mogą kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.