Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie na UWr na rok 2022/2023

 

Wszystkie najważniejsze informacje na temat przyjmowania nowych studentów na Uniwersytecie Wrocławskim można znaleźć na stronie zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie UWr.

Nabór prowadzony jest każdego roku i warto zapoznać się z wszystkimi warunkami przyjęcia na uczelnie. Kluczowe znaczenie mają terminy związane z dostarczaniem dokumentów oraz same zasady punktowania przedmiotów zdawanych na maturze. Wszystkie informacje związane z naborem można bez problemu znaleźć na stronie uczelni.

Podstawą przystąpienia do studiów jest konkurs świadectw.

 

Studia I stopnia

 

Uniwersytet Wrocławski przy każdej rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie bierze pod uwagę wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym.

Przedmioty, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym to: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Z uwagi na wysokie zainteresowanie kierunkiem najlepiej podchodzić do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

 

Opinie o Uniwersytecie Wrocławskim

 

Pod linkiem Uniwersytet Wrocławski – opinie dostępnych jest wiele ocen uczelni oraz kierunku zarządzanie. Osoby, które studiowały na uczelni, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z kierunkiem zarządzanie. Dzięki temu osoby rozważające skorzystanie z oferty edukacyjnej uczelni mogą w łatwy sposób zdobyć dużą wiedzę na jej temat i zapoznać się z programem przygotowanym dla studentów.

 

Opis studiów na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Kierunek zarządzanie to świetny sposób na przygotowanie się do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach. Studenci kierunku mogą zdobyć szeroką wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi czy motywowania zatrudnionych osób. Na studiach przekazywana jest również wiedza z obszaru finansów i zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo samo zarządzanie występuje w różnych specjalizacjach i możliwe jest dopasowanie programu edukacyjnego pod indywidualne potrzeby. Do wyboru jest: zarządzanie migracjami oraz zarządzanie projektami społecznymi.

 

Program studiów/Czego się nauczysz?

 

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim mogą pochwalić się szeroką wiedzą z różnych obszarów. Studia w kompleksowy sposób przygotowują do wymagań stawianych przez rynek pracy i umożliwiają zdobycie rozbudowanej wiedzy z obszaru zarządzania różnymi przedsiębiorstwami. Uczelnia koncentruje się w głównej mierze na przekazywaniu praktycznej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w pracy.

 

Program studiów na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim

14 uczelni z kierunkiem zarządzanie we Wrocławiu

4 uczelnie z kierunkiem ekonomia we Wrocławiu

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

Czas trwania studiów: 1,5 roku (trzy semestry)
Cena za studia: 7800zł (2 600zł/semestr)

Prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski studia podyplomowe „Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"” – to możliwość zdobycia rozszerzonej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania obszarami chronionymi i ochrony środowiska naturalnego. 

Do kogo skierowane są studia?

Studia podyplomowe „Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"”, to oferta skierowana głównie do absolwentów wyższych uczelni na kierunkach biologicznych i pokrewnych oraz dyplomowanych inżynierów, licencjatów i magistrów, zainteresowanych zarządzaniem obszarami środowiska naturalnego i obszarów chronionych. Kierunek wybierany jest często przez absolwentów szkół wyższych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodności gatunkowej i zasobów przyrodniczych objętych ochroną.  

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Realizowane w trakcie 3 semestrów studia podyplomowe, kładą spory nacisk na praktyczne ćwiczenia terenowe, pozwalające zdobyć wiedzę ekspercką w dziedzinie krajowego systemu ochrony przyrody, różnorodności ekosystemów, podstaw kartografii czy przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. W trakcie nauki można również podejść do certyfikowanego egzaminu w zakresie eksperta ochrony przyrody.
Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"” wykorzystują zdobyte umiejętności i wiedzę w pracy administracyjnej każdego szczebla, wykonują ekspertyzy środowiskowe, pracują dla Lasów Państwowych czy w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony środowiska.  

 

Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym

Czas trwania studiów: 1 rok (dwa semestry)
Cena za rok studiów: 4100zł

Dwusemestralne studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym”, to oferta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowująca słuchaczy do roli specjalistów w zakresie obrotu chemikaliami na rynku. 

Do kogo skierowane są studia?

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów wyższych uczelni w stopniu licencjata/inżyniera lub magistra w kierunkach takich jak prawo, ekonomia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska i pokrewnych, pracujących na stanowiskach zarządzających pionem technicznym, pracowników administracji w zakresie ochrony środowiska, specjalistów BHP i kontroli jakości. 

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Nauka na kierunku realizuje zagadnienia związane z klasyfikacją substancji chemicznych dopuszczonych do obrotu rynkowego, toksykologii, wpływu substancji chemicznych na środowisko, przepisów prawnych krajowych i UE dotyczących produkcji, stosowania i importu chemikaliów czy gospodarki odpadami chemicznymi. 
Absolwenci kierunku, zdobywają wiedzę na poziomie eksperckim w dziedzinach związanych z wprowadzaniem substancji chemicznych do obrotu, kontroli jakości i klasyfikacji chemikaliów.
 


Data publikacji: 14.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu - Zarządzanie

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Wrocławiu

Inne uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w innych miastach