Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Ekonomia - 4 uczelnie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ekonomia

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Ekonomia w Wrocławiu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Wrocławski (UWR) 5 300 zł / rok

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Ekonomia w innych miastach


Uczelnie ekonomiczne Wrocław

Opis kierunku

Ekonomia jest przez większość społeczeństwa wiązana z naukami ścisłymi. Nie jest to prawdą, ponieważ studia na tym kierunku łączą w sobie elementy nauk matematycznych i humanistycznych takich jak: socjologia, matematyka czy nawet elementy filozofii. Najprościej mówiąc, ekonomia zajmuje się, analizą i opisem produkcji, dystrybucji czy konsumpcji dóbr w świecie człowieka. Jeśli, analiza i logiczne myślenie, są Twoją mocną stronę - warto aplikować na studia ekonomiczne.

Liczba uczelni

Ekonomię we Wrocławiu oferują 3 publiczne uczelnie. Są to: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W przypadku nieznalezienia się na liście rankingowej ww. uczelni można spróbować złożyć komplet dokumentów na uczelni Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Tryby Studiowania

Uczelnie publiczne, zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym, za naukę na studiach dziennych nie pobierają opłat. Płatne pozostają studia niestacjonarne tzw. zaoczne. Zjazdy, dla osób studiujących w ten sposób, odbywają się w soboty i niedziele, a w niektórych placówkach również w piątkowe popołudnia. Jest to tryb idealny dla studentów, którzy już rozpoczęli swoją karierę zawodową.

Ceny
Opłaty za studia niestacjonarne różnią się w zależności od uczelni. Przypominamy, że studia dzienne są bezpłatne. Koszt semestru studiów niestacjonarnych jest uzależniony od uczelni, ale plasuje się w okolicach 2500 zł/semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Każda uczelnia może wprowadzić swój system kwalifikacji kandydatów, bazujący na ogólnych zasadach zawartych w ustawie. Z reguły w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę: język polski, matematyka, geografia czy historia.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski


 Uniwersytet Wrocławski


Aktualizacja 2019
Źródło: Uniwersytet Wrocławski
Opisy uczelni

1. Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia
Limit miejsc: 180
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 6,5
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2400 zł/semestr

Kierunek ekonomia prowadzony jest na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia są dwustopniowe – po ukończeniu trzyletniego licencjatu absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Studia ekonomiczne wyposażają studentów w wiedzę z zakresu gospodarowania finansami, zasobami ludzkimi, a także przedsiębiorczości. Wśród przedmiotów jest również teoria ekonomii, prawo handlowe, podatkowe oraz gospodarcze oraz technologie informacyjne. Od pierwszego roku studenci mogą wybrać jedną z ciekawych specjalizacji: prawo w biznesie, prawo podatkowe, gospodarkę światową, ekonomię innowacji, finanse i rachunkowość. W trakcie kształcenia kładziony jest duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Sporo jest praktyk i stażów zawodowych realizowanych w firmach i instytucjach współpracujących w Uniwersytetem Warszawskim. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, a także możliwość uczestniczenia w dziesiątkach organizacji studenckich i kół naukowych, które działają na Uniwersytecie Wrocławskim.

2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2908 zł/semestr

Kierunek ekonomia prowadzony jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Studia realizowane są dwustopniowo: najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Studenci ekonomii zdobywają wszechstronną wiedzę ekonomiczną, a także z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Studenci uczą się też analizowania zjawisk ekonomicznych, korzystania z zaawansowanych metod i technik zdobywania i gromadzenia danych. Od pierwszego roku studiów licencjackich można wybrać sobie specjalizację: analityk biznesu lub analityk otoczenia biznesu. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych mają do dyspozycji profesjonalną bazę dydaktyczną, kształcą się po okiem doświadczonych profesjonalistów, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków w dziedzinie ekonomii. Studia w dużym stopniu kładą nacisk na naukę umiejętności praktycznych w trakcie warsztatów, kursów czy szkoleń. Absolwenci studiów ekonomicznych są kompleksowo, zarówno praktycznie, jak i teoretycznie przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty.3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ekonomia
Limit miejsc: 144
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 2,3
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – brak oferty

Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzone na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Są to studia dwustopniowe, najpierw dwuletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. W trakcie studiów pierwszego stopnia poznają szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, finansowej, prawnej, gospodarczej. W trakcie nauki uczą się analizowania danych liczbowych, wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w pracy ekonomisty. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru jest jedna specjalność: ekonomika gospodarki żywnościowej. Absolwenci kierunku są świetnie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach związanych z rolnictwem, w administracji gospodarczej i agencjach rządowych. Kształcenie na uczelni umiejętnie łączy w sobie wiedze teoretyczną oraz kształtowanie umiejętności praktycznych. Oprócz licznych przedmiotów teoretycznych studenci już od początku kształcenia mają sporo warsztatów i zajęć praktycznych. Mogą również uczestniczyć w wielu tematycznych kołach naukowych oraz organizacjach studenckich.

Predyspozycje do studiowania na kierunku ekonomiaEkonomia to kierunek studiów, który znajdziemy na wielu uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Studia mają zwykle po kilka specjalizacji do wyboru, dzięki czemu każdy może znaleźć taką specjalność, która w stu procentach będzie odpowiadała jego zainteresowaniom. Studia ekonomiczne zdecydowanie jednak nie są dla każdego i nie należy ich wybierać wyłącznie z powodu mody na studiowanie ekonomii. Osoby studiujące ekonomię powinny mieć predyspozycje oraz odpowiednie cechy osobowości, aby dobrze poradzić sobie nie tylko na studiach, ale również w późniejszej pracy w zawodzie.

Studenci ekonomii powinni mieć umysły ścisłe, doskonale radzić sobie z matematyką, logiką, statystyką oraz kierunkami pokrewnymi. W trakcie studiów trzeba przyswoić sporą dawkę wiedzy teoretycznej, a także umieć wykorzystać ją w praktyce. Studenci powinni interesować się gospodarką, przedsiębiorczością, finansami i rachunkowością. Powinni również być bardzo zorganizowani, sumienni i odpowiedzialni. Przyda się również umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz podejmowania szybkich decyzji. Ekonomista musi umieć pracować pod presją czasu i w stresujących warunkach. Choć osoby po ekonomii pracują na samodzielnych stanowiskach, często zdarza się także praca zespołowa. Przyda się więc komunikatywność oraz umiejętność współpracy z ludźmi.

Perspektywy zatrudnienia we Wrocławiu po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych mają całkiem sporo możliwości zatrudnienia we Wrocławiu, w którym prężnie działa duży i mały biznes, a także wiele regionalnych i ogólnopolskich instytucji. Ekonomiści z powodzeniem mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach, organizacjach i instytucjach w działach, które zajmują się finansami, prognozami czy danymi statystycznymi dotyczącymi finansów. Ekonomiści świetnie sprawdzają się również w firmach prywatnych w działach, w których potrzebni są doświadczeni ekonomiści. Znajdują zatrudnienie w bankach, firmach finansowych, ubezpieczeniowych, doradczych. Z powodzeniem mogą również zakładać własne firmy i działać w branży doradztwa inwestycyjnego czy finansowego. Zanim jednak absolwent ekonomii zdecyduje się na założenie własnego biznesu, powinien przez pewien czas zdobywać doświadczenie w pracy na etacie. Wtedy jego możliwości na samozatrudnieniu będą zdecydowanie większe.

Osoby, które ukończyły ekonomię, najczęściej mają już konkretną specjalizację, wybraną na początku studiów. Warto tę specjalizację pogłębiać, rozwijać na kursach, szkoleniach czy na studiach podyplomowych. Musimy bowiem pamiętać, że ekonomia jest kierunkiem wyjątkowo popularnym, a co za tym idzie – co roku kierunek ten na wielu uczelniach w kraju kończą tysiące osób. Konkurencja na rynku zatrudnienia jest więc spora. Największe szanse na dobre zatrudnienie i ciekawe perspektywy zawodowe mają te osoby, które poza dyplomem ukończenia studiów wyższych mogą zaoferować pracodawcy bogate CV, spore doświadczenie i dodatkowe umiejętności, które przydadzą się w pracy ekonomisty.

Sprawdź oferty uczelni z Krakowa studia na kierunku ekonomia w Krakowie

Studia w Wrocławiu na kierunku Ekonomia - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje