Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Źródło: umcs.pl/Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na rok 2023/2024

 

Większość maturzystów, w pierwszej kolejności wybiera kierunek przyszłych studiów, a w drugiej kolejności uczelnię, na której jest on oferowany. Po sprawdzeniu wszystkich informacji dotyczących naboru na studia, trzeba pamiętać, że konkurencyjne uczelnie, mogą stawiać kandydatom inne wymagania rekrutacyjne.

Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
UMCS


Najświeższe informacje dla kandydatów i aktualnie obowiązujące w trakcie naboru reguły, można znaleźć przechodząc na stronę - zasady rekrutacji Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, gdzie dostępne są dane o wszystkich wymaganych dokumentach i harmonogramy naboru na wybrane kierunki.

UMCS w Lublinie, prowadzi rekrutację, według reguł stosowanych w większości szkół wyższych, a sam proces rekrutacyjny jest bardzo podobny na większości wiodących uczelni akademickich.

 

Studia I i II stopnia - Pedagogika na UMCS

 

Maturzyści, decydujący się na kontynuację nauki na kierunku Pedagogika UMCS w Lublinie, w trakcie naboru stają do konkursu świadectw maturalnych, w trakcie którego wyniki egzaminów maturalnych otrzymują ustaloną liczbę punktów, a osoby uzyskujące najwyższą ich liczbę przyjmowane są jako pierwsze.

Punktowanymi przedmiotami maturalnymi są: język obcy, język polski. Absolwenci szkół wyższych, przyjmowani są na studia II stopnia magisterskie, na kierunku Pedagogika UMSC, na zasadach konkursowych, gdzie pod uwagę brana jest średnia ocen z przebiegu studiów.

Kierunek oferowany jest absolwentom studiów licencjackich – prowadzonych w kierunkach pedagogicznych o standardzie kształcenia nauczycielskiego.

 

Opinie o Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej

 

Gromadząc informacje o uczelni i wybranym kierunku, najczęściej sprawdzane są strony przygotowane specjalnia dla kandydatów na studia wyższe.

Opinie o Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
Studenci UMCS


Może się jednak okazać, że najciekawsze informacje i mające największy wpływ na decyzję o przyszłej formie edukacji można znaleźć w tym miejscu - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – opinie, relacje z pierwszej ręki i cenne uwagi studentów, mogą okazać się bezcenne.

 

Opis studiów na kierunku Pedagogika - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

 

Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, przygotowują studentów do odpowiedzialnej roli przyszłego pedagoga, dzięki licznym zajęciom praktycznym, zdobyć można umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych, analizy zjawisk społecznych czy metod pozyskiwania i przetwarzania informacji. 

Pedagogika - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Pedagogika


Stwarzając perspektywy zatrudnienia we wszystkich placówkach wychowawczych i opiekuńczych, przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach pomocy społecznej czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczelnianych biurach karier i biurach pracy.

Program studiów na kierunku: Pedagogika na UMCS.

 

Czego się nauczysz na Pedagogice na UMCS?

 

Studia na kierunku Pedagogika UMCS w Lublinie, pomagają wybrać przyszłą ścieżkę kariery zawodowej poprzez realizację studiów w trakcie modułów specjalizacyjnych takich jak pedagogika wczesnoszkolna, specjalna, resocjalizacyjna, pracy socjalnej, doradztwa społeczno-zawodowego czy animator i menedżer kultury.

Wśród typowo kierunkowych przedmiotów, można wyróżnić takie jak:

  • historia wychowania,
  • techniki uczenia się,
  • kultura języka,
  • emisja głosu,
  • teoria wychowania,
  • dydaktyka,
  • metodologiczne podstawy badań pedagogicznych.

 

Zobacz również: 

Informacje o kierunku: Pedagogika na 4 uczelniach w Lublinie

Informacje o kierunku: Psychologia na 6 uczelniach w Lublinie


Data publikacji: 03.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Lublinie

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w innych miastach