Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zasady rekrutacji - 2023/2024

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zasady rekrutacji - 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na rok 2023/2024


Podczas wyboru uczelni i przyszłego kierunku studiów, absolwenci szkół średnich, muszą zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wymogi stawiane przez różne uczelnie, nawet na identycznych kierunkach, w trakcie naboru studentów mogą stosować odmienne zasady.

Regularne odwiedzanie strony - zasady rekrutacji Katolicki Uniwersytet Lubelski, pozwoli być na bieżąco z aktualnymi wymogami przyjęć na studia, wymaganymi dokumentami i najważniejszymi komunikatami dla kandydatów.

Zasady rekrutacji na studia wyższe, stosowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, przygotowane zostały na podobnych zasadach, które obowiązują w większości największych ośrodków uniwersyteckich, upraszczając w maksymalny sposób naboru kandydatów.
 

budynek
KUL


Studia I i II stopnia


Ubiegając się o przyjęcie na studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Pedagogika na KUL, kandydaci stają do konkursu świadectw. W trakcie procesu rekrutacyjnego, wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na ustalona liczbę punktów, a zdobywcy najwyższej liczby punktów będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Punktowane są takie przedmioty maturalne jak: Język obcy nowożytno oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Przy przyjęciu na studia II stopnia na kierunku Pedagokika prowadzonego przez KUL, absolwenci studiów licencjackich, o pierwszeństwie przyjęć decyduje konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogiczne, w trakcie studiów zaliczyć muszą takie przedmioty jak:

  • Dydaktyka ogólna,
  • Wprowadzenie do pedagogiki,
  • Historia myśli pedagogicznej,
  • Metodologia badań pedagogicznych.


Opinie o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim


Każdy kandydat i przyszły student, stara się jak najlepiej poznać wybraną uczelnie i zgromadzić jak najwięcej informacji na jej temat.

Dobrym sposobem na zapoznanie się z charakterystyką uczelni może być odwiedzenie strony - Katolicki Uniwersytet Lubelski – opinie, zgromadzone tam wyznania, opinie i uwagi studentów, mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni.
 

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na rok 2023/2024
Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na rok 2023/2024


Opis studiów na kierunku Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski


Absolwenci kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potrafią prawidłowo regulować proces edukacyjny, współpracować z instytucjami edukacyjno-społecznymi, znają przepisy prawne w zakresie ośrodków resocjalizacyjnych przygotowani są do podjęcia przyszłej pracy w placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach kulturalno-oświatowych czy jednostkach opieki społecznej, pracując jako nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy animatorzy kultury.

Opis studiów na kierunku Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Opis studiów na kierunku Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski


Czego się nauczysz na Pedagogice na KUL?


Nauka na kierunku Pedagogika na KUL, uczy samodzielnego diagnozowania i zapobiegania problemom wychowawczym i edukacyjnym, samodzielnego rozwiązywania konfliktów i problemów pedagogicznych, dzięki czemu, absolwenci kierunku gotowi są do samodzielnej pracy pedagogiczno-wychowawczej, społecznej i resocjalizacyjnej.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to:

  • historia opieki społecznej,
  • psychologia ogólna,
  • pedagogika rodziny,
  • socjologia wychowania,
  • dydaktyka ogólna,
  • psychologia rozwoju i wychowania.

Więcej w artykule Program studiów na kierunek pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Zobacz również:

Informacje o kierunku Pedagogika na 4 uczelniach w Lublinie

Informacje o kierunku Psychologia na 6 uczelniach w Lublinie


Data publikacji: 04.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Lublinie

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w innych miastach