Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zasady rekrutacji - 2023/2024

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zasady rekrutacji - 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na rok 2023/2024


Podczas wyboru uczelni i przyszłego kierunku studiów, absolwenci szkół średnich, muszą zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wymogi stawiane przez różne uczelnie, nawet na identycznych kierunkach, w trakcie naboru studentów mogą stosować odmienne zasady.

Regularne odwiedzanie strony - zasady rekrutacji Katolicki Uniwersytet Lubelski, pozwoli być na bieżąco z aktualnymi wymogami przyjęć na studia, wymaganymi dokumentami i najważniejszymi komunikatami dla kandydatów.

Zasady rekrutacji na studia wyższe, stosowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, przygotowane zostały na podobnych zasadach, które obowiązują w większości największych ośrodków uniwersyteckich, upraszczając w maksymalny sposób naboru kandydatów.
 

budynek
KUL


Studia I i II stopnia


Ubiegając się o przyjęcie na studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Pedagogika na KUL, kandydaci stają do konkursu świadectw. W trakcie procesu rekrutacyjnego, wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na ustalona liczbę punktów, a zdobywcy najwyższej liczby punktów będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Punktowane są takie przedmioty maturalne jak: Język obcy nowożytno oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Przy przyjęciu na studia II stopnia na kierunku Pedagokika prowadzonego przez KUL, absolwenci studiów licencjackich, o pierwszeństwie przyjęć decyduje konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogiczne, w trakcie studiów zaliczyć muszą takie przedmioty jak:

  • Dydaktyka ogólna,
  • Wprowadzenie do pedagogiki,
  • Historia myśli pedagogicznej,
  • Metodologia badań pedagogicznych.


Opinie o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim


Każdy kandydat i przyszły student, stara się jak najlepiej poznać wybraną uczelnie i zgromadzić jak najwięcej informacji na jej temat.

Dobrym sposobem na zapoznanie się z charakterystyką uczelni może być odwiedzenie strony - Katolicki Uniwersytet Lubelski – opinie, zgromadzone tam wyznania, opinie i uwagi studentów, mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni.
 

TEKST ALTERNATYWNY
TEKST ALTERNATYWNY


Opis studiów na kierunku Pedagogika - Katolicki Uniwersytet Lubelski


Absolwenci kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potrafią prawidłowo regulować proces edukacyjny, współpracować z instytucjami edukacyjno-społecznymi, znają przepisy prawne w zakresie ośrodków resocjalizacyjnych przygotowani są do podjęcia przyszłej pracy w placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach kulturalno-oświatowych czy jednostkach opieki społecznej, pracując jako nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy animatorzy kultury.

TEKST ALTERNATYWNY
TEKST ALTERNATYWNY


Czego się nauczysz na Pedagogice na KUL?


Nauka na kierunku Pedagogika na KUL, uczy samodzielnego diagnozowania i zapobiegania problemom wychowawczym i edukacyjnym, samodzielnego rozwiązywania konfliktów i problemów pedagogicznych, dzięki czemu, absolwenci kierunku gotowi są do samodzielnej pracy pedagogiczno-wychowawczej, społecznej i resocjalizacyjnej.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to:

  • historia opieki społecznej,
  • psychologia ogólna,
  • pedagogika rodziny,
  • socjologia wychowania,
  • dydaktyka ogólna,
  • psychologia rozwoju i wychowania.

Więcej w artykule Program studiów na kierunek pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Zobacz również:

Informacje o kierunku Pedagogika na 4 uczelniach w Lublinie

Informacje o kierunku Psychologia na 6 uczelniach w Lublinie


Data publikacji: 04.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Lublinie

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w innych miastach