Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI na rok 2023/2024

 

Jeszcze przed wyborem ścieżki edukacyjnej i kompletowaniem dokumentów wymaganych od kandydatów przez szkoły wyższe, trzeba dokładnie sprawdzić, czy ten sam kierunek oferowany przez różne uczelnie nie różni się w wymogach rekrutacyjnych.

Ponieważ każda uczenia może stosować w niektórych szczegółach odmienne zasady rekrutacyjne, warto przejść tutaj - zasady rekrutacji Lubelska Akademia WSEI, można tu znaleźć najświeższe dane o sposobach przyjęć na studia, dla konkretnych kierunków i ważne informacje dla kandydatów.

Akademia WSEI w Lublinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i kandydatów na studia wyższe, prowadzi rekrutację dla kandydatów, również za pośrednictwem Internetu, ułatwiając rejestrację na wymarzony kierunek.

budynek
front budynku

 

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - Pedagogika na Akademii WSEI w Lublinie

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek Pedagogika studiów licencjackich I-ego stopnia, realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym jak i zaocznym, przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń, kandydaci zobowiązani są do przesłania skanów, lub kopii dokumentów (oryginały do późniejszego wglądu) za pośrednictwem poczty lub internetowo.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane przez Lubelską Akademię WSEI, to 5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, przyjmują kandydatów na podstawie kolejności dokonanych zgłoszeń wraz z kompletem wymaganych dokumentów - zarówno metoda online jak i tradycyjnie za pośrednictwem poczty.

 

Opinie o Lubelskiej Akademii WSEI

 

Absolwenci szkół średnich, bardzo dużo czasu poświęcają na gromadzenie informacji dotyczących przyszłej uczelni, starając się dowiedzieć jak najwięcej o panującej na wybranym kierunku atmosferze, realizowanym programie czy wykładowcach, dużo ciekawych spostrzeżeń można znaleźć przechodząc tutaj - Akademia WSEI w Lublinie – opinie, świat studencki w relacjach najbardziej zorientowanych osób może być ciekawym źródłem wiadomości o uczelni.

studenci
WSEI

 

Opis studiów na kierunku Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI 


Studia na kierunku Pedagogika na Akademii WSEI w Lublinie umożliwiają zdobycie kompetencji pedagogicznych, związanych z wychowaniem edukacyjno-społecznym, uczy nawiązywania kontaktów z dzieckiem i rodzicem, kształtowaniem rozwoju i zdolności dziecka, pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy pedagogicznej, wychowawczej czy resocjalizacyjnej jako pracownik placówek edukacyjnych, ośrodków kulturalno-edukacyjnych, domów pomocy społecznej czy ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI na rok 2023/2024
Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI na rok 2023/2024

 

Czego się nauczysz na studia pedagogicznych na Lubelskiej Akademii WSEI?


Nauka na kierunku Pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI, opiera się zarówno na przedmiotach ogólnopedagogicznych, elementach socjologii, psychologii, przygotowują w sposób praktyczny do zajęć terapeutyczno-opiekuńczych czy rehabilitacyjnych.

Studenci kierunku, mogą specjalizować się w dwóch modułach: Pedagogice opiekuńczej i terapeutycznej oraz Profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

Typowe wykłady i przedmioty spotykane na kierunku, to:

  • teoretyczne podstawy wychowania,
  • psychologia osobowości i rozwoju człowieka,
  • diagnostyka pedagogiczna,
  • rehabilitacja kompleksowa,
  • warsztat pracy nauczyciela z elementami logopedii,
  • podstawy medyczne.

Więcej informacji o studiach pedagogicznych na Akademii WSEI w Lublinie przeczytasz na stronie: Program studiów na kierunek pedagogika na Lubelskiej Akademii WSEI.

 

Zobacz również:


Data publikacji: 05.07.2023
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Lublinie

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w innych miastach