Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia podyplomowe Administracja Warszawa

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - Warsaw Information Technology

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Administracja Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

PS Administracji

PS Administracji – kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publiczne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Leona Koźmińskiego

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Administracja i UE Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Finansów i Biznesu VISTULA ( zobacz więcej )

02-787 Warszawa

ul. Stokłosy 3

tel.:

22 45 72 400

ikonka email do uczelni

rekrutacja@vistula.edu.pl

Collegium Varsoviense ( zobacz więcej )

01-460 Warszawa

ul. Górczewska 212/226

tel.:

22 312-22-25

ikonka email do uczelni

dziekanat@sww.edu.pl

Rekomendowane studia podyplomowe z zakresu administracji w Warszawie

Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej – UW

Niestacjonarne studia podyplomowe z nauką dwusemestralną realizowaną trakcie dwóch semestrów. Nauka na kierunku skupia się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Słuchacze studium podyplomowego zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych zgodnych z Kodeks postępowania administracyjnego oraz podstawy finansów publicznych. Teoretyczna wiedza na temat nadzoru i kontroli oraz audytu wewnętrznego, uzupełniana jest zajęciami praktycznymi uczącymi specyfikacji działań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. Poznając metodykę i współczesne techniki przeprowadzania audytu, kontroli finansowej czy prawnych aspektów kontroli wewnętrznej, pozwolą absolwentom na samodzielną pracę w sektorze administracyjnym każdego szczebla. Absolwenci studium mogą ubiegać się o stanowiska nadzorczo-kontrolne w urzędach administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego czy firmach konsultingowych przeprowadzających kontrole finansowe mające na celu podniesienie rentowności firmy.

Administracja i zarządzanie – SGH

Podyplomowe studia niestacjonarne (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i nauka zdalna online), prowadzone w trakcie jednego roku (dwa semestry). Kierunek pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i aktualna wiedzę z zakresu przepisów prawnych krajowych i regulacji unijnych odnoszących się do funkcjonowania administracji, nowoczesnych metod zarządzania, elementów prawa pracy czy zamówień publicznych. Absolwent potrafi zarządzać zespołem administracyjnym, sprawdzać jakość i celowość działań podejmowanych w administracji każdego szczebla, potrafi podejmować działania niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Kierunek daje możliwości swobodnego poruszania się we wszystkich jednostkach nowoczesnej administracji zarówno centralnej jak i samorządu terytorialnego, otwierając szerokie perspektywy zatrudnienia w organach państwowych, urzędach czy instytucjach samorządowych. Nabyte w trakcie nauki kompetencje pozwalają zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych i sektora prywatnego, międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach zarządzających.

Administracja i finanse publiczne – SGGW

Dwusemestralne studia podyplomowe, prowadzone w trybie niestacjonarnym w ciągu jednego roku. Kierunek umożliwia zgłębienie wiedzy w zakresie struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tworzących go jednostek. Słuchacze uczą się rozpoznawać i analizować procesy gospodarki finansowej zarówno w skali kraju jak i na poziomie samorządu. Absolwenci kierunku posiadają kierunkową wiedzę z zakresu finansów publicznych i administracji, potrafią wdrażać działania diagnostyczne i przeciwdziałające problemom w zakresie gospodarowania finansami również sektora prywatnego, kierować zespołami pracowników. Studium pozwala podnieść kwalifikacje pracowników administracyjnych, lub aplikować do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i terytorialnej, instytucjach samorządowych, działach administracyjnych dużych korporacji lub podjąć pracę w służbie cywilnej oraz służbach finansowych, organach podatkowych, biurach poselskich czy organizacjach pozarządowych.