Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

LIDER INNOWACJI

Zobacz

ACCA PROFESSIONAL

Zobacz

AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERA

Zobacz

AKADEMIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I BIZNESU

Zobacz

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET LIDERSHE

Zobacz

ANALITYK COMPLIANCE I AML

Zobacz

Zobacz

ANALITYK FINANSOWY RYNKÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zobacz

ANALITYK FINANSOWY RYZYKA KREDYTOWEGO

Zobacz

ARTYŚCI ASP W KRAKOWIE: ELEMENTY INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA NA RYNKU SZTUKI

Zobacz

AUDYT WEWNĘTRZNY

Zobacz

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Zobacz

BIZNES.AI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Zobacz

BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI

Zobacz

BUSINESS STUDIES IN ENGLISH

Zobacz

Zobacz

CAREER ADVISORY - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (ONLINE)

Zobacz

COACHING PROFESJONALNY - METODY I PRAKTYKA

Zobacz

Zobacz

CONTROLLING PERSONALNY

Zobacz

CSR. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W STRATEGII FIRMY

Zobacz

DATA SCIENCE I BIG DATA W ZARZĄDZANIU

Zobacz

DYREKTOR FINANSOWY

Zobacz

EXECUTIVE MBA - W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zobacz

EXECUTIVE MBA

Zobacz

FINANSE OSOBISTE

Zobacz

FINTECH A NOWE TRENDY W SEKTORZE FINANSOWYM

Zobacz

FRONTEND DEVELOPMENT Z REACT

Zobacz

Zobacz

GFT & GOOGLE CLOUD  - ROZWIĄZANIA CHMUROWE W PRAKTYCE

Zobacz

HANDEL ELEKTRONICZNY

Zobacz

Zobacz

HORECA MENEDŻER

Zobacz

HR BUSINESS PARTNER

Zobacz

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

Zobacz

KONTROLER FINANSOWY

Zobacz

Zobacz

KOŹMIŃSKI BCC MBA FOR FUTURE

Zobacz

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA CYFROWA TRANSFORMACJA

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA DLA INŻYNIERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA FINANSE

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA HR

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA IT

Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

Zobacz

LLM IN INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW

Zobacz

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU

Zobacz

MARKETING INTERNETOWY

Zobacz

Zobacz

MENEDŻER DO SPRAW SZKOLEŃ I ROZWOJU

Zobacz

METODOLOGIA I METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Zobacz

NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zobacz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz

POLITYKA COMPLIANCE W ORGANIZACJI

Zobacz

POZYTYWNA ORGANIZACJA – WELL-BEING (DOBROSTAN) I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY

Zobacz

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SAP ERP

Zobacz

PRAWO FARMACEUTYCZNE DLA BIZNESU

Zobacz

PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Zobacz

PRAWO PODATKOWE

Zobacz

PROWADZENIE I MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Zobacz

Zobacz

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ - AKREDYTACJA ACCA

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zobacz

REKRUTACJA I SELEKCJA

Zobacz

RYZYKO I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Zobacz

SALESFORCE CRM I MARKETING AUTOMATION

Zobacz

SENIOR HR BUSINESS PARTNER

Zobacz

SKUTECZNY EMPLOYER BRANDING

Zobacz

Zobacz

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ PRODUKTOWĄ

Zobacz

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

Zobacz

TESTER AUTOMATYZUJĄCY W SELENIUM

Zobacz

TRANSFORMACJA CYFROWA BIZNESU

Zobacz

TRANSITION MANAGER ACADEMY

Zobacz

WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH

Zobacz

BUSINESS STUDIES IN GERMAN

Zobacz

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA I MODELOWANIE FINANSOWE

Zobacz

Zobacz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Zobacz

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM KLIENTA - CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

Zobacz

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Zobacz

ZARZĄDZANIE HOTELAMI

Zobacz

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W FIRMIE

Zobacz

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Zobacz

ZARZĄDZANIE PRAKTYKĄ WETERYNARYJNĄ

Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BADANIACH KLINICZNYCH

Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - Z GFKM

Zobacz

Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

Zobacz

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W OKRESIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Zobacz

ZARZĄDZANIE W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

Zobacz

ZARZĄDZANIE W MEDIACH

Zobacz

ZARZĄDZANIE W SPORCIE

Zobacz

ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ANALIZA BIZNESOWA W PROJEKTACH

Zobacz

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

Zobacz

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PERSONALNYCH

Zobacz

ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA BIZNESU. TRANSFORMACJA KLIMATYCZNA

Zobacz

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE I ESG

Zobacz

ZWINNE PRZYWÓDZTWO

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Zasady Zrównoważonego rozwoju dla biznesu

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studia mają w większości charakter zajęć warsztatowych, które prowadzone są w większości przez doświadczonych praktyków zagadnień związanych ze Zrównoważonym Rozwojem i zmianami w sektorze energetycznym w ujęciu wieloletnich ram finansowych i wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy. Podczas zajęć prowadzonych między innymi przez pracowników Polskiego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, studenci otrzymują aktualną wiedzę na temat przekształceń energetyczno-klimatycznych i praktycznego wykorzystania zasad Zrównoważonego Rozwoju w firmie z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych. Absolwenci kierunku, są poszukiwanymi przez przedsiębiorców specjalistami w zakresie rozwoju firmy i transformacji, znajdując zatrudnienie w korporacjach i firmach jako eksperci pozyskujący środki pomocowe, kierownicy działów związanych z rozwojem firmy praktycznym wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

2. Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości

Studia podyplomowe, na których nauka trwa 1 rok i prowadzona jest w języku polskim, w ramach studiów niestacjonarnych. Problematyka restrukturyzacji i upadłości, coraz częściej jest tematem obecnym we współczesnym biznesie, szczególnie w związku z kryzysem wywołanym w sektorze gospodarczym przez pandemię. Studenci kierunku poznają dogłębnie zasady i przepisy prawne, zasady przeprowadzania negocjacji z Urzędami Skarbowymi czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zdobywają praktyczną wiedzę na temat specyfiki pracy syndyka upadłościowego oraz nadzorcy w biznesie, uczą się metod ochrony przedsiębiorstwa przed upadłością kontrahentów oraz zarządu przed odpowiedzialnością prawną. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala przystąpić do egzaminu i uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwenci kierunku mogą pracować jako obsługa ekonomiczna niewypłacalnych podmiotów gospodarczych i wierzycieli, mogą wykonywać zadania syndyka i nadzorcy, pracować w wymiarze sprawiedliwości czy zasiadać w radach nadzorczych jako ekspert do spraw restrukturyzacji i upadłości.

3. Marketing. Biznes. Innowacje

Studia podyplomowe, realizowane w trakcie rocznej nauki, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studia na kierunku pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę na temat budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, poprzez efektywne wprowadzanie innowacji, zarządzania procesem innowacyjnym kreowaniem takich procesów, diagnozy potrzeb rynku wykorzystując innowacyjne metody badawcze oraz poznać zasady funkcjonowania branży komunikacyjno-marketingowej. Szybko rozwijający się rynek marketingowy, potrzebuje coraz nowszych rozwiązań i wprowadzania działań innowacyjnych, żeby pozostać w branży i budować swoją markę, dlatego absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia w firmach marketingowo-komunikacyjnych, jako specjaliści od badania rynku i przeprowadzania innowacji podnoszących atrakcyjność firmy dla odbiorców. Zdobyte umiejętności, absolwenci z powodzeniem wykorzystują również prowadząc własną działalność gospodarczą, zwiększając zasięg wpływu na rynek w konkretnej branży lub pełnią rolę ekspercko-doradczą w korporacjach marketingowych.

 

Kontakt do uczelni

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

tel.:

22 519 21 00, 22 519 23 66