Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Administracja i UE Zobacz wiecej

Akademia rachunkowości Zobacz wiecej

Digital Zobacz wiecej

Finanse Zobacz wiecej

HR Zobacz wiecej

IT Zobacz wiecej

Marketing & socjal media Zobacz wiecej

Prawo Zobacz wiecej

Rozwój osobisty Zobacz wiecej

Sprzedaż, negocjacje i relacje w biznesie Zobacz wiecej

Studia w językach obcych Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zarządzanie projektami Zobacz wiecej

Zarządzanie w ochronie zdrowia Zobacz wiecej

Zarządzanie łańcuchem dostaw Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Zasady Zrównoważonego rozwoju dla biznesu

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studia mają w większości charakter zajęć warsztatowych, które prowadzone są w większości przez doświadczonych praktyków zagadnień związanych ze Zrównoważonym Rozwojem i zmianami w sektorze energetycznym w ujęciu wieloletnich ram finansowych i wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy. Podczas zajęć prowadzonych między innymi przez pracowników Polskiego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, studenci otrzymują aktualną wiedzę na temat przekształceń energetyczno-klimatycznych i praktycznego wykorzystania zasad Zrównoważonego Rozwoju w firmie z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych. Absolwenci kierunku, są poszukiwanymi przez przedsiębiorców specjalistami w zakresie rozwoju firmy i transformacji, znajdując zatrudnienie w korporacjach i firmach jako eksperci pozyskujący środki pomocowe, kierownicy działów związanych z rozwojem firmy praktycznym wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

2. Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości

Studia podyplomowe, na których nauka trwa 1 rok i prowadzona jest w języku polskim, w ramach studiów niestacjonarnych. Problematyka restrukturyzacji i upadłości, coraz częściej jest tematem obecnym we współczesnym biznesie, szczególnie w związku z kryzysem wywołanym w sektorze gospodarczym przez pandemię. Studenci kierunku poznają dogłębnie zasady i przepisy prawne, zasady przeprowadzania negocjacji z Urzędami Skarbowymi czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zdobywają praktyczną wiedzę na temat specyfiki pracy syndyka upadłościowego oraz nadzorcy w biznesie, uczą się metod ochrony przedsiębiorstwa przed upadłością kontrahentów oraz zarządu przed odpowiedzialnością prawną. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala przystąpić do egzaminu i uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwenci kierunku mogą pracować jako obsługa ekonomiczna niewypłacalnych podmiotów gospodarczych i wierzycieli, mogą wykonywać zadania syndyka i nadzorcy, pracować w wymiarze sprawiedliwości czy zasiadać w radach nadzorczych jako ekspert do spraw restrukturyzacji i upadłości.

3. Marketing. Biznes. Innowacje

Studia podyplomowe, realizowane w trakcie rocznej nauki, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studia na kierunku pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę na temat budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, poprzez efektywne wprowadzanie innowacji, zarządzania procesem innowacyjnym kreowaniem takich procesów, diagnozy potrzeb rynku wykorzystując innowacyjne metody badawcze oraz poznać zasady funkcjonowania branży komunikacyjno-marketingowej. Szybko rozwijający się rynek marketingowy, potrzebuje coraz nowszych rozwiązań i wprowadzania działań innowacyjnych, żeby pozostać w branży i budować swoją markę, dlatego absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia w firmach marketingowo-komunikacyjnych, jako specjaliści od badania rynku i przeprowadzania innowacji podnoszących atrakcyjność firmy dla odbiorców. Zdobyte umiejętności, absolwenci z powodzeniem wykorzystują również prowadząc własną działalność gospodarczą, zwiększając zasięg wpływu na rynek w konkretnej branży lub pełnią rolę ekspercko-doradczą w korporacjach marketingowych.

 

Kontakt

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

tel.:

22 519 21 00, 22 519 23 66