O Uczelni...


Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Została założona w 1993 roku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto od wielu lat zajmuje I miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych w rankingach edukacyjnych publikowanych m.in. przez miesięcznik „Perspektywy”, a także tygodnik „WPROST”. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Obecnie najwyższą notę PKA posiadają jeszcze dwa kierunki prowadzone w ALK, tj. prawo i administracja.

KOŹMIŃSKI posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, jak również ekonomii. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię – rynki zagraniczne oraz prawo i administrację. Od roku akademickiego 2016/2017 na uczelni realizowane są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.

 

Dlaczego ALK?

Prestiż

 • Najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej wg "Financial Times"
 • Od 19 lat najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce wg rankingu "Perspektyw"
 • TOP 3 uczelni ekonomicznych w Polsce
 • Lider Rankingów Kierunków Studiów "Perspektyw"
 • Alians strategiczny z najstarszą na świecie uczelnią biznesową ESCP Europe

 • Wysoka jakość kształcenia
 • Potrójna akredytacja przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
 • Akredytacja CEEMAN - Central and East European Management Development Association
 • 3 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • Wykształcenie cenione przez pracodawców
 • 1 miejsce we “Wprost” w rankingu uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
 • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze

 • Orientacja na biznes
 • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami, np. Orange, Citi
 • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
 • Spotkania i konferencje praktyków biznesu, np. Aula Polska
 • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Program akceleracyjny GrowPoint dla studentów i absolwentów

 • Pełnia praw akademickich
 • Uprawnienia doktorskie w pięciu dyscyplinach nauki
 • Uprawnienia habilitacyjne w trzech dyscyplinach nauki
 • Liczne projekty badawcze

 • Umiędzynarodowienie
 • Najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce wg rankingu “Perspektyw”
 • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim
 • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
 • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

 • Życie studenckie
 • 19 kół naukowych
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • KOŹMINALIA - Dni Szkoły, Dni Sportu
 • 13 sekcji sportowych AZS

 •  

  Warunki studiowania

  Akademia Leona Koźmińskiego od początku swego istnienia inwestuje we własną bazę lokalową. Obecnie dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, obejmującym kompleks 4 budynków (A,B,C,D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m2. Dzięki temu wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu - w budynkach własnych uczelni - na ulicy Jagiellońskiej 57/59.

  Studenci mają do dyspozycji 6 auli, 64 sale wykładowe, w większości multimedialne.

  BIBLIOTEKA
  Dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1 600 m2 dysponuje otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej.

  Oddzielne pomieszczenia przewidziano na czytelnię czasopism, informatorium, wypożyczalnię i stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, umożliwiające korzystanie ze światowych zbiorów piśmiennictwa ekonomicznego, dostępnych w wersji elektronicznej.

  Ta nowoczesna biblioteka umożliwia 200 osobom jednoczesne korzystanie z jej różnorodnych zbiorów. Zbiór biblioteczny liczy ponad 67 000 woluminów.

  PRACOWNIE KOMPUTEROWE
  Na terenie ALK znajduje się 6 laboratoriów komputerowych ze sprzętem najnowszej generacji. Pracownia komputerowa dostępna jest dla studentów przez 7 dni w tygodniu. Dla wszystkich studentów ALK dostępne jest darmowe oprogramowanie (m.in. systemy operacyjne, program antywirusowy).
  Na terenie całej uczelni można korzystać z bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi).

  PRACOWNIE JĘZYKOWE
  Pracownie językowe są standardowo wyposażone w sprzęt audiowizualny (monitory plazmowe, projektory, telewizory, magnetowidy, magnetofony).

  SALA DO SYMULACJI ROZPRAW SĄDOWYCH
  Specjalnie z myślą o studentach Kolegium Prawa została zaprojektowana sala, w której studenci – wzorem renomowanych szkół prawa na świecie - uczestniczą w symulowanych rozprawach sądowych.

  SALE SPORTOWE
  Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 2 boisk, sali do sportów zespołowych, aerobiku i sportów walki oraz w pełni wyposażonej siłowni. W części sportowej budynku znajdują się szatnie i natryski.

   

  Kontakt

  03-301 Warszawa

  ul. Jagiellońska 57/59

  tel.:

  22 519 21 00, 22 519 23 66