Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Coaching nauczycielski z elementami tutoringu
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Doradztwo zawodowe
Dziennikarstwo sportowe
Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną
Integracja sensoryczna
Logopedia
Management i coaching sportowy
Nauczanie biologii
Nauczanie etyki
Nauczanie fizyki
Nauczanie historii
Nauczanie informatyki
Nauczanie języka polskiego jako obcego z komponentem nauczania kultury polskiej
Nauczanie matematyki
Nauczanie muzyki
Nauczanie plastyki
Nauczanie przedmiotu historia i teraźniejszość
Nauczanie techniki
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie
Nauczenie przedmiotu biznes i zarządzanie
Neurologopedia
Nowoczesne technologie w edukacji
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu