Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRNE
Energetyka jądrowa
Hurtownie danych i analiza danych
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria pożarowa budynków
Inżynieria ruchu i planowanie transportu
Inżynieria systemów zasilania wodorem
Inżynieria wysokich napięć
Nowoczesne budownictwo kolejowe
Nowoczesne systemu transportu szynowego
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Organizacja i zarządzanie produkcją
Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Radiokomunikacja
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Systemy baz danych
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu