video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 17.43 Lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 9.96 Biotechnologia medyczna Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 9.11 Lekarski Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4 7.76 Elektroradiologia Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5 7.25 Optometria Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6 6.7 Kosmetologia Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
7 6.57 Analityka medyczna Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
8 5.63 Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
9 4.38 Techniki dentystyczne Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
10 4.31 Dietetyka Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
11 3.79 Ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
12 3.28 Farmacja Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13 3.19 Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
14 2.68 Położnictwo Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
15 1.4 Zdrowie publiczne Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
16 1.26 Terapia zajęciowa Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UM w Poznaniu w 2022 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - ponad 17 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny to jeden z najczęściej wybieranych kierunków kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W ramach jego programu studenci zdobywają kompleksową wiedzę na temat prawidłowej diagnostyki oraz leczenia chorób zębów, dziąseł i błony śluzowej, a także istotnych zagadnień z zakresu protetyki czy higieny jamy ustnej.

Ponadto, UM w Poznaniu oferuje studentom liczne propozycje praktyk, co pozwala zdobyć doświadczenie. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego mogą w przyszłości podjąć pracę w prywatnych lub państwowych gabinetach dentystycznych lub otworzyć własny.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na UM w Poznaniu.

2. Biotechnologia Medyczna - prawie 10 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, II stopnia

Biotechnologia medyczna kształci z następujących zakresów: biologii doświadczalnej, biologii komórkowej, genetyce, a także inżynierii genetycznej, komórkowej, tkankowej. Kierunek jest połączeniem nauk medycznych oraz biologii eksperymentalnej. Absolwenci po studiach dysponują takimi umiejętnościami jak np. prowadzenie analiz badawczych czy wdrażanie nowoczesnych produktów biomedycznych.

Ci, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia mają do wyboru kilka ciekawych specjalizacji, w tym m.in. Biologię molekularną czy Monitorowanie badań klinicznych. Po studiach istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach badawczych, firmach farmaceutycznych, medycznych i wielu innych.

Zobacz więcej: Biotechnologia medyczna na UM w Poznaniu.

3. Lekarski - ponad 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Kierunek Lekarski jest kolejnym wyborem kształcenia, który znajduje się w kręgu zainteresowań kandydatów. Studenci kierunku lekarskiego zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną, a dzięki licznym praktykom - również doświadczenie. Absolwenci potrafią trafnie stawiać diagnozy, prowadzić leczenie, a także właściwie komunikować się z pacjentem chorym.

Kierunek ten daje możliwości wyspecjalizowania się w takich odłamach medycyny jak, np. chirurgia, ginekologia, geriatria czy psychiatria. Po studiach absolwent będzie mógł pracować zarówno w państwowych placówkach medycznych, jak i otworzyć własną działalność.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na UM w Poznaniu.

4. Elektroradiologia - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (tylko studia II stopnia)
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Kierunek Elektroradiologia zaopatrza studentów w wiedzę na temat diagnostyki stanów chorobowych, działania i budowy aparatury diagnostycznej (m.in. tomografu komputerowego, urządzeń rezonansu magnetycznego, urządzeń do diagnostyki izotopowej itp.).

Absolwenci tego kierunku są kompleksowo przygotowani do pracy przede wszystkim w: zakładach radiologicznych, radioterapeutycznych, medycyny nuklearnej czy pracowniach EKG, EEG, rezonansu magnetycznego, angiografii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej i innych.

Zobacz więcej: Elektroradiologia na UM w Poznaniu.

5. Optometria - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Program studiów na kierunku Optometria pozwala zdobyć studentowi wszechstronną wiedzę z zakresu, m.in. anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki czy technologii optycznej. Ponadto, prowadzone są również zajęcia praktyczne, które mają za zadanie nauczyć przyszłych optyków technik pomiaru w przypadku doboru okularów, oprawek oraz soczewek kontaktowych.

Absolwenci Optometrii będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia w m.in. zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt optyczny bądź otwarcia własnego gabinetu optycznego.

Zobacz więcej: Optometria na UM w Poznaniu.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2021 roku

1. Kierunek Lekarsko-dentystyczny - ponad 18 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny cieszy się największą popularnością na UM w Poznaniu. Ukończenie tego kierunku to szansa na pracę w gabinetach dentystycznych czy otworzenie własnego. Podczas nauki na tym kierunku, studenci posiądą wiedzę z zakresu prawidłowej diagnostyki i leczenia chorób zębów, dziąseł i błony śluzowej.

To także zagadnienia związane z protetyką i właściwym zachowaniem higieny jamy ustnej. Liczne możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce podczas staży pozwalają na wykwalifikowanie przyszłych lekarzy dentystów.

2. Biotechnologia medyczna- ponad 8 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Biotechnologia medyczna to kierunek obejmujący wiedzę z wielu zakresów. Ta nauka z zakresu biologii doświadczalnej, a podczas nauki studenci poznają wiedzę o biologi komórkowej, genetyce, inżynierii genetycznej, komórkowej, tkankowej. Można powiedzieć, że kierunek ten oferuje naukę z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Po ukończeniu I stopnia absolwenci potrafią prowadzić analizy badawcze i wdrażać nowoczesne produkty biomedyczne.

Na II stopniu można kontynuować studia w wybranej specjalizacji: biologia molekularna, neurobiologia, monitorowanie badań klinicznych i innych. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy w wielu firmach i ośrodkach badawczych rangi międzynarodowej.

3. Kierunek Lekarski - ponad 8 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

To kierunek, choć trudny, to taki który cieszy się dużą popularnością. Szybki rozwój medycyny sprawia, że nawet jego ukończenie wymaga pogłębiania wiedzy. Jednak jest to też kierunek, który daje możliwość pracy z misją i pasją, a zawód lekarza wiąże się często z prestiżem.

Absolwenci tego kierunku poznają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na trafne stawianie diagnoz, a także prowadzenie leczenia. Naukę można podejmować w różnych specjalizacjach jak np. Pediatria, chirurgia, ortopedia, psychiatria. Zwłaszcza na lekarzy ostatniej specjalności jest duże zapotrzebowanie, a problemy psychiatryczne pojawiają się u coraz młodszych pacjentów.

4. Kosmetologia - ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

To kierunek, który cieszy się dużą popularnością na uczelniach i w szkołach policealnych. Jednak zdecydowanie lepiej do wykonywania tego zawodu przygotować może zrealizowanie programu uczelni. To branża, która rozwija się w sektorze naukowo badawczym, rozwoju technologii.

Podczas studiów poznawana jest wiedza z zakresu składu preparatów, przeprowadzania zabiegów przy stosowaniu nowoczesnej aparatury. Połączenie wiedzy z naciskiem na jej praktyczne użycie pozwala na doskonałe przygotowanie przyszłych absolwentów. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę w renomowanych gabinetach lub prowadzić własny. To też możliwość pracy w laboratoriach i praca nad ulepszanie składów preparatów.

Zobacz więcej: Kosmetologia na UM w Poznaniu.

5. Analityka medyczna - ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów:Jednolite magisterskie

Ten kierunek to opcja dla tych, których interesują zagadnienia związane z medycyną i farmaceutyką. Podczas tych studiów poznaje się tematykę związana z badaniami laboratoryjnymi, a przy tym wykorzystywane są najnowsze urządzenia. To nie tylko prawidłowe przeprowadzanie badań, ale ich odpowiednia interpretacja.

Ten kierunek pozwala na pracę w laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony zdrowia, ale także instytucjach naukowo-badawczych. Połączenie wiedzy z jej wykorzystaniem podczas ćwiczeń praktycznych pozwala na doskonałe przygotowanie w tym zakresie.

Zobacz więcej: Analityka medyczna na UM w Poznaniu.