Progi Punktowe - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Lekarsko-dentystyczny 238 227
Optometria 228
Biotechnologia medyczna 205
Lekarski 158
Fizjoterapia 145
Techniki dentystyczne 113
Kosmetologia 80
Analityka medyczna 62
Farmacja 61
Elektroradiologia 48
Dietetyka 48
Położnictwo 44
Pielęgniarstwo 27
Ratownictwo medyczne 22

Progi punktowe na UM w Poznaniu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to prestiżowa uczelnia, która oferuje swoim kandydatom przyszłościowe kierunki na wydziale Lekarskim, Medycznym, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu.  Aby uzyskać status studenta na tej uczelni, trzeba powalczyć na egzaminie maturalnym i otrzymać jak najlepszy wynik z wybranego przez siebie przedmiotu. Na studia medyczne najczęściej wymagane przedmioty to: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.

Uczelnia również wyjaśnia bardzo szczegółowo przypadek, gdy jest więcej osób z takim samym wynikiem, jak kandydat z ostatniej pozycji na liście rankingowej. W tym przypadku stosowane jest dodatkowe kryterium, jest to wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony wynik egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym. 

Zobacz więcej: Przelicznik punktów na UM w Poznaniu.

Progi punktowe - Czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Egzamin maturalny to najważniejszy element procesu rekrutacyjnego, lecz nie jest on jedyny. Dodatkowe punkty mogą otrzymać finaliści i laureaci m.in. Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Osoby te otrzymują maksymalny wynik z postępowania kwalifikacyjnego, ewentualnie z wybranego przedmiotu. Na kilku kierunkach, które oferuje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kandydaci muszą zdać egzaminy, testy sprawnościowe lub testy predyspozycji. 

Kiedy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia, która co roku przedstawia na swojej stronie internetowej progi punktowe, które umożliwiały, dostanie się na jeden z wybranych kierunków. Jednak nie są to wiążące punktacje, które gwarantują kwalifikację na wymarzone studia w danym roku akademickim. Są to wyłącznie orientacyjne wyniki, jakie otrzymali kandydaci w poprzednich latach.

Uniwersytet prowadzi listy rankingowe, które informują kandydatów, że przyjmowane są na studia osoby z najlepszymi wynikami maturalnymi, aż do wyczerpania limitu miejsc na wybranym kierunku. 

Zobacz więcej: Rekrutacja na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniersytecie Medycznym w Poznaniu w roku 2023 

 

1. Lekarsko-dentystyczny – minimalny próg: 238 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Kierunek Lekarsko-dentystyczny przygotowuje studentów do wykonywania zawodu stomatologa. Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu leczenia chorób zębów i przyzębia oraz profilaktyki zdrowotnej. 

Osoby, które ukończyły ten kierunek, bez trudu znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach naukowo-badawczych. Dodatkowo absolwenci mogą również pracować w ośrodkach upowszechniających wiedzę z zakresu edukacji prozdrowotnej lub po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, otworzyć własny gabinet dentystyczny.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarsko-dentystyczny na UM w Poznaniu.

2. Optometria – minimalny próg: 228 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Studenci kierunku Optometria zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, optyki, biologii układu wzrokowego, a także z technologii optycznej. Podczas praktycznych zajęć można nauczyć się technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek i szkieł kontaktowych.

Poza tym absolwenci potrafią obsługiwać sprzęt optyczny oraz wiedzą, jak wygląda praca w zakładach optycznych. Osoby kończące ten kierunek znajdują zatrudnienie w zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt ortopedyczny lub prowadzą własne salony optyczne. 

Zobacz więcej: Optometria na UM w Poznaniu.

3. Biotechnologia medyczna – minimalny próg: 205 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Studenci kierunku Biotechnologia medyczna podczas studiów mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu biologii doświadczalnej m.in. biologii komórki i biologii molekularnej, genetyki, komórkowej i tkankowej oraz medycyny molekularnej, a nawet bioinformatyki. 

Po ukończeniu studiów I stopnia studenci mogą podjąć naukę na kierunku Biotechnologia lub kierunkach pokrewnych, np.: Biologia, Ochrona środowiska, Zdrowie publiczne  Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. 

Zobacz więcej: Biotechnologia medyczna na UM w Poznaniu.

4. Lekarski – minimalny próg: 158 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Jednolite studia magisterskie

Wybierając kierunek Lekarski, absolwenci otrzymują tytuł lekarza. Podczas studiów uczą się oni stawiać wstępną diagnozę, badać i leczyć różne choroby. Po odbyciu stażu absolwent będzie miał okazję wybrać jedną z wielu specjalizacji m.in. ortopedia, chirurgia, pediatria i inne.

Po studiach można znaleźć zatrudnienie w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, placówkach naukowo-badawczych czy też stacjach pogotowia ratunkowego.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na UM w Poznaniu.

5. Fizjoterapia - minimalny próg: 145 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Jednolite studia magisterskie

Studenci kierunku Fizjoterapia podczas studiów uczą się kształtować, podtrzymywać i przywracać funkcje ruchowe osobom chorym i niepełnosprawnym. Poznają oni również techniki fizjoterapii i masażu.

Studenci rozwijają również swoje kompetencje psychologiczne i komunikacyjne, które są bardzo ważne podczas pracy z pacjentem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, specjalistycznych przychodniach, poradniach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach, gabinetach masażu i wielu innych. 

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UM w Poznaniu.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Poznaniu