Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Socjologia - 8 uczelni

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-007 Kraków

ul. Gołębia 24

tel.:

12 663 14 08, 12 663 14 01

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Socjologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Socjologia Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Studia I i II stopnia

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

tel.:

12 421 84 16, 12 370 86 17

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Socjologia Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem socjologia w Krakowie

Interesujesz się współczesnym światem i tym, jakie zmiany zachodzą w strukturach społecznych? Lubisz być na bieżąco, masz „otwarty umysł”, jesteś humanistą, ale z analitycznym zacięciem? Być może studia na kierunku socjologia okażą się dla Ciebie najlepszym wyborem – sprawdź to!

Socjologia to stosunkowo młoda nauka, jej początki sięgają 1837 roku – to właśnie wtedy ojciec tej nauki, August Comte, ukuł termin „socjologia”. Socjologia bada, w jaki sposób funkcjonują i jak zmieniają się społeczeństwa. Socjologowie analizują m.in., jak wyglądają społeczne reguły; pod lupę biorą więzi i relacje pomiędzy ludźmi, a także jednostki w ramach grupy społecznej. Socjologia nie zajmuje się jednak jednostką samą w sobie – na tym skupia się już inna nauka – psychologia. Domeną nauki o społeczeństwie jest grupa społeczna. Gdybyś jednak był zdecydowany na inny kierunek to w Krakowie są aż 32 szkoły wyższe.
Sprawdź pełną listę uczelni w Krakowie.

zdjecie


Uczelnie w Krakowie, na których można studiować socjologię

Kierunek socjologia jest dostępny na 4 krakowskich uczelniach państwowych. Są to:
Uniwersytet Jagielloński

Na UJ-ocie studiować można socjologię w trybie stacjonarnym zarówno na studiach I, jak i II stopnia. Na studiach magisterskich można wybrać specjalność – np.: komunikowanie społeczne, analiza rynku i analiza polityk publicznych, społeczeństwo miejskie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
UEK oferuje studia I i II stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym ze specjalizacjami: studia miejskie oraz problemy społeczne.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Podobnie jak UEK, UP oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym ze specjalnościami: kryminologia i dezorganizacja społeczna oraz socjologia biznesu i zarządzania.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
AGH oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dostępne specjalności to: multimedia i komunikacja społeczna, e-gospodarka, innowacje i interwencje społeczne.

zdjecie


Zasady rekrutacji na socjologię w Krakowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek socjologia w Krakowie? Sprawdźmy to na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas rekrutacji na UJ? Są to wyniki matury z dwóch przedmiotów. Maturzyści mogą wybierać przedmioty z dwóch grup:
zdjecie
Źródło: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/3908/1/s

A tak wyliczany jest wynik kandydata:

zdjecie
Źródło: https://www.erk.uj.edu.pl

Dla porównania – na AGH brany jest pod uwagę wynik z jednego przedmiotu głównego (do wyboru z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, filozofia, historia, historia sztuki język polski, wiedza o społeczeństwie) oraz języka obcego nowożytnego.

zdjecie


Przedmioty wykładane na socjologii

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów socjologicznych? Są to między innymi:

• Historia myśli socjologicznej,
• Antropologia społeczna,
• Ekonomia,
• Filozofia społeczna i polityczna,
• Komunikacja interpersonalna,
• Media a społeczeństwo,
• Metody ilościowe w badaniach społecznych,
• Metody jakościowe w badaniach społecznych,
• Najnowsza historia Polski z perspektywy socjologicznej
• Płeć, kultura, społeczeństwo,
• Public Relations,
• Socjologia rodzin,
• Socjologia seriali telewizyjnych,
• Socjologia religii,
• Teorie zmian społecznych,
• Makrosocjologia,
• Wprowadzenie do statystycznej analizy danych,
• Współczesne teorie socjologiczne
• I inne…

Sprawdź szczegóły Uniwersytet Ekonomiczny - Socjologia.