Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia podyplomowe Zarządzanie Warszawa

SWWS Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na wyższych stanowiskach kierowniczych

Zobacz

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

Zobacz

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa na poziomie strategicznym

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Zarządzanie BHP

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Mazowiecka w Płocku (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Cena za semestr od 1900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Rekomendowane studia podyplomowe - Zarządzanie w Warszawie

Zarządzania Projektem (Project Management) – UW

Podyplomowe studia niestacjonarne, prowadzone w trybie zaocznym ze zjazdami weekendowymi, realizowane trakcie dwusemestralnej nauki – 1 rok. Kierunek daje możliwość zgłębienia wiedzy na temat działań menadżerskich związanych z zarządzaniem projektem, z planowaniem struktury i nadzoru nad realizacją projektu, przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi interaktywnych. Nauka skupia się przede wszystkim na nadzorze realizacji, metodach budowania efektywnego zespołu, analizie rynku, podstawach negocjacji, organizacji projektów Unijnych, pozyskiwaniem środków budżetowania projektów, przepisach prawnych związanych z zarządzaniem projektem i prawidłowymi metodami prezentacji projektu z wystąpieniami publicznymi i zidentyfikowaniem grupy odbiorczej. Słuchacze studium podyplomowego znajdują zatrudnienie w zespołach projektowych na stanowiskach menadżerskich, przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych realizujących projekty Unii Europejskiej, prywatnych firmach marketingowych, działach promocji i reklamy, a także prowadzą prywatną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania i realizacji projektów.

Zarządzanie w IT SWPS

Jednoroczne, podyplomowe studia – realizowane w trakcie dwóch semestrów z nauką w trybie zaocznym (niestacjonarny). Kierunek przeznaczony dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą IT, wykonujących zadania menadżerskie. Nauka pozwala nabyć umiejętności kierowania zespołem IT, przydatne we współczesnym biznesie z wykorzystaniem narzędzi i systemów informatycznych. Jako kierujący zespołem, słuchacz uczy się metod komunikacji pomiędzy kierownictwem a zespołem informatycznym, mającej na celu wdrażanie i projektowanie innowacyjnych systemów i projektów informatycznych poprawiających wydajność firmy. Nauka pozwala zdobyć wiedzę na temat efektywnego zarządzanie obszarem IT w przedsiębiorstwie, nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w biznesie oraz metody ich projektowania i wdrażania. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi przez firmy i korporacje specjalistami ds. IT, analitykami i konsultantami systemów informatycznych, kierownikami projektów informatycznych na szczeblach administracyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - SWPS

Dwusemestralne, jednoroczne studia podyplomowe z nauką prowadzoną w formie niestacjonarnej. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy związanej z bezpieczeństwem i zagrożeniami cyberprzestrzeni w działalności przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Nauka pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do zarządzania systemami bezpieczeństwa zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w instytucjach i działalności gospodarczej, poznanie i umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi przydatnych w walce z cyberprzestępczością, analizowania współczesnych zagrożeń cyfrowych w wymiarze społecznym i gospodarczym. Absolwent znający aspekty techniczne i najnowsze trendy stosowane w cyberbezpieczeństwie z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, są cenionymi na rynku pracy specjalistami. Absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w niemal każdym sektorze administracji publicznej, przedsiębiorstwach i korporacjach, bankowości i organach ścigania na stanowiskach menadżerów IT nadzorujących bezpieczeństwo teleinformatyczne, analityków ryzyka czy konsultantów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.