Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

Zobacz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Executive Master of Business Administration EMBA

Zobacz

Inżynieria Pożarowa Budynków

Zobacz

Inżynieria pożarowa budynków i budowli

Zobacz

Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Zobacz

Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zobacz

Zapobieganie pożarom i awariom

Zobacz

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kontakt do uczelni

01-629 Warszawa

ul. Słowackiego 52/54

tel.:

22 561 79 92,
22 561 76 24