Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

2 w 1

Zobacz więcej

Zobacz

Agent celny

Zobacz

Cena za semestr od 3250zł

Akademia Biegłych

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł

Analityka i doradztwo podatkowe

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Executive Management Academy for Woman

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Kadry i płace

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Manager E-commerce

Zobacz

Cena za semestr od 3500zł

Menedżer Jakości

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Rachunkowość i podatki

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Transport i logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł

Zamówienia publiczne

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł

Zarządzanie BHP

Zobacz

Cena za semestr od 2450zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Menedżer Jakości

Studia podyplomowe na kierunku Menadżer jakości trwają dwa semestry – jeden rok i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Studia na kierunku przygotowują słuchaczy do zadań menadżerskich w firmach na stanowiskach opracowujących, wdrażających i ulepszających systemy zarządzania jakością, pozwalają poznać zagadnienia dotyczące CSR – związanych ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie i wpływu jaki wywiera działalność firmy. Nauka pozwala poznać narzędzia i techniki stosowane w działaniach motywacyjnych, które przekładają się na pracę zespołu i zwiększenie wydajności firmy. Studia pozwalają podejść do egzaminów potwierdzających kompetencje certyfikatami europejskimi, w tym możliwość uzyskania zgodnych z wytycznymi ISO uprawnień z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacyjnego - Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i Menedżera Jakości oraz certyfikat Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością potwierdzony przez TÜV NORD Polska. Absolwenci mogą ubiegać się o kluczowe stanowiska w firmach stawiających nacisk na jakość produkcji i wykonywanych usług czy jako specjaliści zarządzający pozyskiwaniem nowych rynków i polityką rozwoju firmy.

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Podyplomowe studia niestacjonarne, prowadzone w formie zjazdów weekendowych z nauką dwusemestralną, realizowaną w trakcie jednego roku. Studia pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne przy zarządzaniu systemem bezpieczeństwa w firmach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Program nauczania zgodny jest z międzynarodowymi normami (ICAO) - Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która w ramach ONZ opracowuje regulacje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa w międzynarodowej żegludze powietrznej. Studia pozwalają nauczyć się metod opracowywania indywidualnych, autorskich planów i programów działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą związaną z lotnictwem cywilnym. Absolwenci kierunku podnoszą swoje umiejętności w kwestii zarządzania, aplikują na stanowiska menadżerskie w portach lotniczych i firmach związanych z transportem lotniczym, a także w firmach wprowadzających systemy zarządzania bezpieczeństwem, również niezwiązanych z lotnictwem cywilnym. 

Inspektor ochrony danych osobowych

Jednoroczne studia podyplomowe, prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, realizowane w trakcie dwóch semestrów. Słuchacze kierunku przygotowywani są do pełnienia obowiązków i podjęcia pracy zawodowej na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. Nauka pozwala zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych, poznać zagrożenia cyberprzestrzeni i nauczyć się jak im zapobiegać. Absolwenci kierunku samodzielnie przeprowadzają i przygotowują audyty związane z bezpieczeństwem informacji, analizują systemy zarządzania ryzykiem pod względem jego efektywności i narażenia na cyberataki, potrafi zapewnić odpowiednią ochronę danych, jako Inspektor Ochrony Danych otrzymuje certyfikat potwierdzony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz bezterminowe wsparcie Instytutu w trakcie pracy zawodowej. Absolwenci zatrudniani SA w administracji centralnej i samorządowej, organach ścigania jako pełnomocnicy i specjaliści w dziedzinie cyberprzestępczości, bankowości czy firmach i przedsiębiorstwach zainteresowanych ochroną danych i informacji.

 

Kontakt

02-231 Warszawa

ul. Jutrzenki 135

tel.:

22 262 88 55, 22 539 19 58