Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

ikonka email do uczelni

www.wsb.net.pl/

email:

rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
Administrator bezpieczeństwa informacji Detektywistyka i wywiad gospodarczy Dziennikarstwo śledcze Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Negocjacje i mediacje Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Resocjalizacja i socjoterapia Zamówienia publiczne w sektorze publicznym Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie narodowym Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe