Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel.:

61 851 05 18, 61 670 33 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

Administrator bezpieczeństwa informacji
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Dziennikarstwo śledcze
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Negocjacje i mediacje
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Resocjalizacja i socjoterapia
Zamówienia publiczne w sektorze publicznym
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie narodowym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w