WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu(Niepublliczna)

palceholder

61-485 Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 217/219

tel.:

502 837 451,
509 420 756,
502 864 817

Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja
Doradztwo zawodowo-edukacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – Surdopedagogika
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Innowacyjne zarządzanie marką
Kwalifikacje nauczycielskie/ Przygotowanie pedagogiczne
Lean managment – nowość
Logistyka dla nauczycieli
Logistyka i spedycja
Negocjacje i mediacje
Nowoczesny marketing
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna
Psychologia zarządzania
Rachunkowość i zarządzanie finansami w administracji publicznej
Technologia żywności i żywienia człowieka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie BHP - Bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i ekonomika w administracji
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zarządzanie projektami i innowacjami
Zarządzanie sportem i rekreacją
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Zarządzanie w oświacie / menedżer oświaty
Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Poznaniu