Doskonalące Studia Podyplomowe Polonistyczne
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe dla Nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu PRZYRODA
Studia Podyplomowe "Komputer w nauczaniu fizyki"
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Opieki nad Małym Dzieckiem
Studia Podyplomowe Matematyka z Informatyką
Studia Podyplomowe Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym
Studia Podyplomowe "Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna"
Studia Podyplomowe "Szkoła Kontaktów Interpersonalnych"
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych
Studia Podyplomowe Biologii dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe dla Pracowników Samorządu Terytorialnego
Studia Podyplomowe Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations
Studia Podyplomowe Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
Studia Podyplomowe Edukacji Informatyczej
Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów
Studia Podyplomowe Filozoficzne
Studia Podyplomowe Filozoficzno-Etyczne
Studia Podyplomowe Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Historii
Studia Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
Studia Podyplomowe Komunikacji Językowej
Studia Podyplomowe Komunikacji Marketingowej
Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego
Studia Podyplomowe Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
Studia Podyplomowe Kryminalistyki
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne dla Nauczycieli "Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna"
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polskiej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO – dla bibliotekarzy
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Języka Polskiego Jako Obcego
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Nauczyciel Przedszkola
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Nauczyciel Przyrody
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Szkolny Doradca Zawodowy
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej - rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Śląsku
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Legislacji
Studia Podyplomowe Lobbingu i Strategicznego Planowania Społecznego
Studia Podyplomowe Logopedyczne drugi stopień - specjalność Neurologopedia
Studia Podyplomowe Logopedyczne – pierwszy stopień
Studia Podyplomowe Menadżer Kultury we współpracy Regionów Unii Europejskiej. Podyplomowe Studia Promocji Kultury
Studia Podyplomowe Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przedsiębiorczości w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Studia Podyplomowe Nauk Prawno-Politycznych
Studia Podyplomowe Ochrony Atmosfery i Zarządzania Jakością Powietrza
Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Ochrony i Kształtowania Środowiska
Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Studia Podyplomowe Podatkowe
Studia Podyplomowe Prawa Bankowego
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej - specjalizacja: stosowanie prawa wspólnotowego
Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego
Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
Studia Podyplomowe Prawa Mediów Elektronicznych
Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe Przekładu
Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania
Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
Studia Podyplomowe Technik Informacyjnych i Multimedialnych
Studia Podyplomowe Turystyki i Edukacji Regionalnej
Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych
Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście
Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce
Studia Podyplomowe Wiedzy o Teatrze i Filmie
Studia Podyplomowe Wschodnie
Studia Podyplomowe Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Studia Podyplomowe Wychowanie do Życia w Rodzinie
Studia Podyplomowe Wydawnicze
Studia Podyplomowe Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym
Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem
Studia Podyplomowe Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi
Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem przyrodniczym "Ekoznawca"
Studia Podyplomowe Zarządzania, Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych w Służbie Zdrowia
Studia Podyplomowe Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym
Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki (Zarządzanie Międzynarodowe)
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Wrocławiu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław