Administracja publiczna
Analityka i dignostyka chemiczna
Angielski język specjalistyczny
Archeologia sądowa
Asysta międzynarodowa- dzieci ukraińskojęzyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Compliance w praktyce kadry zarządzającej
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce
Dziennikarstwo i public relation
Dźwięk i audiosfera
Egzekucja administracyjna
Geoturystyka
Handel międzynarodowy- aspekty celne i podatkowe
Informatyzacja administracji publicznej
język czeski w administracji, turystyce i biznesie
Joga indyjska
Kryminalistyka
Kryminologia
Kształcenie tlumaczy języka niemieckiego
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura-edukacj-nowe media
Logopedia ogólna i kliniczna
Meneżdżer bezpieczeństwa chemicznego, ekologicznego i higieny pracy
Nadzór i kontrola w samorządie terytorialnym
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Podatki
Pracownik korporacyjny
Prawo
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo gospodarki nieruchomościami
Prawo gospodarki odpadami
Prawo i systemy teleinformatyczne
Prawo inwestycyjne
Prawo karne gospodarcze
Prawo karne wykonawcze
Prawo medyczne i bioetyki
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo w działalności architekta
Prawo w gospodarce przestrzennej
Prawo w turystyce
Prawo zamówień publicznych
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
Przekład (filologia angielska)
Psychodietetyka
Psychogerentologia
Psychologia zarządzania
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dziecii młodzieży z trudnościami
Ptzygotowanie do zawodu nauczyciela
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Transformacja energetyczno-klimatyczna, prawo odnawialnych źródeł energii
Współcesne trendy w dydaktyce języka obcego
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym
Zarządzanie konfliktem wielokulturowym
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "Ekoznawca"
Zarządzenie cyberbezpieczeństwem w praktyce
Zatrudnianie cudzoziemców
Zawód mediatora
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Wrocławiu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Wrocławiu