Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
Pszczelarstwo
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Rolnictwo precyzyjne
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej
Studia podyplomowe siedliskoznawstwa leśnego
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Krakowie