Papieski Wydział Teologiczny (PWT) we Wrocławiu

50-329 Wrocław

pl. Katedralny 14

tel.:

71 322-99-70

ikonka email do uczelni

Studia dyplomowe
Teologia

Opis uczelni

Papieska uczelnia teologiczna, jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji powstałej w 1702r. Akademii Leopoldyńskiej – późniejszego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu II wojny światowej, komunistyczne władze nie zgodziły się na łączenie katolickiego wydziału z odnowionym Uniwersytetem. Dzięki zabiegom metropolitów wrocławskich, udało się otworzyć 28-02-1964r. Akademickiego Studium Teologii za zgodą watykańskiej Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów. Papież Paweł VI, 02-06-1974r., oficjalnie nadał uczelni tytuł „papieski”, dzięki czemu zaczęła funkcjonować jako Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Po przemianach ustrojowych w Polsce, nowe władze przywróciły katolicką uczelnię w poczet szkół wyższych w 1989r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, udzielił wrocławskiej uczelni akredytacji w 2001r.dla kierunku teologicznego. Na Papieskim Wydziale Teologicznym funkcjonują obecnie cztery instytuty, podzielone na 29 katedr dydaktycznych oraz Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych. Aktualnie studenci kształceni są na jednolitych studiach magisterskich, uzupełniających magisterskich i studiach podyplomowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Teologia od 1 200 zł / semestr
Specjalność kapłańska (cykl A) od 1 200 zł / semestr
Specjalność katechetyczno-pastoralna (cykl A) od 1 200 zł / semestr
Teologia (cykl B) od 1 200 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Collegium Bobolanum - studia duchowości ignacjańskiej
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie