Reklama - Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we WrocławiuWyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu(Niepublliczna)

palceholder

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

tel.:

071 78 338 28

Studia dyplomowe - kierunki
Architektura i Urbanistyka
Architektura Wnętrz

Opis Uczelni

Wśród kilkunastu wrocławskich szkół wyższych o charakterze niepublicznym, powstałą w roku 2002 Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, która za główny cel stawiała sobie kształcenie studentów w systemie zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym, w kierunkach związanych z naukami humanistycznymi. W październiku 2002r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, możliwe było powołanie szkoły do życia i wpisanie jej do Rejestru niepublicznych szkół zawodowych.

Od roku akademickiego 2017/2018, wrocławska szkołą wyższa przeszła zmiany strukturalne. Obserwując dynamiczne zmiany w przestrzeni gospodarczej, władze uczelni doszły do wniosku, że najefektywniejszą formą edukacyjną będzie realizacja kształcenia w formie profilu praktycznego. Profesjonalna kadra, której członkowie są w większości uznanymi architektami – praktykami, pozwala studentom zdobyć doskonałe przygotowanie zawodowe i szybsze rozpoczęcie kariery w wyuczonym kierunku. Absolwenci Wyższej Szkoły Humanistycznej otrzymują tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na 5 kierunkach studiów podyplomowych.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Architektura i Urbanistyka600580
Architektura Wnętrz580

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Kierunek: Architektura PWr
Poznaj Nas! - Architektura
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie