Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu(Niepublliczna)

palceholder

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62, Budynek A, pok. 101 ( I piętro)

tel.:

(71) 37 72 128, (71) 37 72 135

Coaching – akredytowany przez ACSTH NOWOŚĆ
Doradca zawodowy
Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Oligofrenopedagogika)
Edukacja techniczna i informatyczna
Filozofia i Etyka
Historia i społeczeństwo
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kadry i płace
Logopedia
Mediacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika penitencjarna
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze
Podyplomowe studia pedagogiczne
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Resocjalizacja i socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli
Wiedza o Społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Wrocławiu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Wrocławiu