Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25/27

ikonka email do uczelni

email:

Hodowla koni i jeździectwo Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych Naukowe podstawy treningu koni Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich Produkcja pasz przemysłowych, premiksów i doradztwo z zakresu żywienia zwierząt Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Certyfikat energetyczny budynków Geoinformacja dla administracji geodezyjnej i kartograficznej Planowanie i urządzanie terenów dla rekreacji i sportów terenowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Systemy Informacji o Terenie i Pomiary GPS Urządzanie wsi i gospodarstw rolnych Woda i środowisko Wycena nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych Chirurgia weterynaryjna Choroby psów i kotów Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Rozród Zwierząt Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej Żywienie a zdrowie człowieka Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności Odnawialne źródła energii Zarządzanie projektami europejskimi – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i obszarów wiejskich Spółdzielczość w dobie globalizacji rynków AGRO-UNIA - Studia międzywydziałowe Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - Studia międzywydziałowe
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Hodowla koni i jeździectwo
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Naukowe podstawy treningu koni
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich
Produkcja pasz przemysłowych, premiksów i doradztwo z zakresu żywienia zwierząt
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Certyfikat energetyczny budynków
Geoinformacja dla administracji geodezyjnej i kartograficznej
Planowanie i urządzanie terenów dla rekreacji i sportów terenowych
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Systemy Informacji o Terenie i Pomiary GPS
Urządzanie wsi i gospodarstw rolnych
Woda i środowisko
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie
Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
Chirurgia weterynaryjna
Choroby psów i kotów
Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Rozród Zwierząt
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
Żywienie a zdrowie człowieka
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie projektami europejskimi – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i obszarów wiejskich
Spółdzielczość w dobie globalizacji rynków
AGRO-UNIA - Studia międzywydziałowe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - Studia międzywydziałowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja samorządowa
Akademia biznesu
Akademia trenera
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)
Arteterapia – terapia przez sztukę
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Coaching z elementami psychologii i zarządzania
Cyberbezpieczeństwo
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Aspergera
Dialog motywujący
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym
Doradca zawodowy
Dziennikarstwo i public relations
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Employer Branding
Grafika komputerowa i multimedia
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja)
Języki i kultura osób niesłyszących
Komunikacja w biznesie
Kynopsychologia
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu)
Mediacje i negocjacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika lecznicza
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychogerontologia
Psychologia nowych technologii
Psychologia przywództwa
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży
Psychologia w biznesie
Psychologia w sporcie
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu
Relaksacja w edukacji
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)
Systemy informacji geograficznej
Sztuki nowoczesne
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 376 23 70

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Socjoterapia, trening i psychoedukacja dzieci i młodzieży NOWOŚĆ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera NOWOŚĆ
Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji
Business Intelligence i Information Management NOWOŚĆ
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Grafika komputerowa, fotografia i multimedia NOWOŚĆ
Akademia kreatywności PRO - Profesjonalny Rozwój Kompetencji Osobistych NOWOŚĆ
Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną NOWOŚĆ
Efektywne metody zarządzania i negocjowania w praktyce NOWOŚĆ
Zarządzanie nieruchomościami
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Projektowanie i druk 3D
Manufacturing SCM- Logistyka produkcji
Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole
Bibliotekoznawstwo - studia z zakresu pedagogiki
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość - studia z zakresu pedagogiki
Logopedia - studia z zakresu pedagogiki
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia z zakresu pedagogiki
Zarządzanie placówką oświatową - studia z zakresu pedagogiki
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych NOWOŚĆ
Design, projektowanie wnętrz i ogrodów - zarządzanie projektami NOWOŚĆ
Design thinking w biznesie NOWOŚĆ
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach
HR Business Partner NOWOŚĆ
IT talent professional recruiter NOWOŚĆ
Komunikacja medialna i marketingowa NOWOŚĆ
Matematyka w ośmioklasowej szkole podstawowej w tym edukacji wczesnoszkolnej NOWOŚĆ
Nauczanie języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ
Pedagogika specjalna NOWOŚĆ
Prawne aspekty migracji międzynarodowych NOWOŚĆ
Programista front-end z Angular JS NOWOŚĆ
Projektowanie marki w branży modowej NOWOŚĆ
Rewalidacja i terapia pedagogiczna NOWOŚĆ
Strategic Human Capital Management NOWOŚĆ
Tworzenie i rozwój start-upów
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie NOWOŚĆ
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie projektem
Zarządzanie jakością
Zamówienia publiczne
Zakupy w biznesie
Wycena nieruchomości
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Trener biznesu
Transport i spedycja
Studia Pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Studia Menedżerskie
Six Sigma, optymalizacja procesów
Rachunkowość korporacyjna
Rachunkowość budżetowa
Psychologia w biznesie
Product management
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Nowoczesny marketing
Logistyka w biznesie
Lean manufacturing
Księgowość i płace w małej firmie
Kadry i płace
HR dla profesjonalistów
Doradca podatkowy
Controlling
Coaching w biznesie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bankowość
Audyt
Analityk finansowy
Administracja – zarządzanie i organizacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne