Uniwersytet Łódzki

90-131 Łódź

ul. Narutowicza 65

tel.:

(042) 635 40 00, (42) 635 41 78

ikonka email do uczelni

rekrutacja@uni.lodz.pl

FILIA UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Wydział BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Wydział CHEMII
Wydział EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
Wydział FILOLOGICZNY
Wydział FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
Wydział FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział MATEMATYKI I INFORMATYKI
Wydział NAUK GEOGRAFICZNYCH
Wydział NAUK O WYCHOWANIU
Wydział PRAWA I ADMINISTRACJI
Wydział STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
Wydział ZARZĄDZANIA

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Biologia 2400
Biologia sądowa 3300
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych 2000
Bankowość 2400
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2300
Rynek nieruchomości - wycena 2200
Public Relations 2400
Zamówienia publiczne 2250
Audyt i kontrola wewnętrzna 2850
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro 150
Zarządzanie ryzykiem finansowym 2850
Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań 5250
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym 2400
Zarządzanie oświatą w praktyce 2400
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych 2000
Coaching i mentoring organizacyjny 3250
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy 3250
Asystent rodziny 1125
Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji liderów 2900
Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu 2850
Analityka finansowa w przedsiębiorstwie 2850
Doradztwo na rynku nieruchomości 2300
Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1800
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie 2750
Zarządzanie kulturą 1800
Edytorstwo tekstów literackich 1800
Logopedia medialna z logopedią ogólną 1700
1900
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli 1200
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki 1000
Nauczanie historii 1300
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie 1300
Rzeczoznawstwo uzbrojenia 1300
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą 1100
Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery 2475
Logopedia z emisją głosu 1700
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1300
Psychologia w zarządzaniu 2250
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1550
Psychologia w oświacie 2475
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne 1900
Ubezpieczenia - w zakresie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej dla osób podejmujących działalność zarobkową w państwach członkowskich; ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne, prawa pacjenta, prawo medyczne) oraz ubezpieczeń gospodarczych z elementami aktuariatu. 1900
Europejskie studia problematyki przestępczości 1500
Prawo spółek 2400
Prawo samorządu terytorialnego 1900
Prawna obsługa przedsiębiorców 1900
Prawo wyborcze 1500
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1950
Stanowienie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych generalnych 1650
Kadry i płace 2000
Ochrona danych osobowych 1950
Skarga konstytucyjna, wnioski organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz pytania prawne 1000
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej 1725
Prawo karne skarbowe i gospodarcze 1900
Prawo egzekucji sądowej 1850
Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw. 1925
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA 2500
Bezpieczeństwo narodowe 2000
Biznesowe studia azjatyckie 2500
Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości 2750
Zarządzanie oświatą 1600
Rachunkowość i zarządzanie finansowe 2900
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1950
Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza 2875
Zarządzanie apteką 3050
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych 2950
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w