Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

palceholder

30-060 Kraków

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6
(wejście od ul. Oleandry 2A)

tel.:

(+48) 12 663 26 52

Administracja publiczna
Analityka medyczna
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo: bibliotekarz dziedzinowy (dwusemestralne studia doskonalące)
Biologia molekularna
Chemia dla nauczycieli
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Edytorstwo
Etyka i filozofia religii
Farmacja przemysłowa
Filozofia i podstawy etyki
Fotografia dziennikarska
Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie
Geriatria i opieka długoterminowa
Historia
Informacja naukowa - broker informacji (dwusemestralne studia doskonalące)
Informacja publiczna w mediach
Informatyka dla nauczycieli
Informatyka w administracji publicznej
Informatyka w administracji publicznej
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Matematyka (studia kwalifikacyjnedla nauczycieli matematyki)
Medycyna bólu
Muzealnicze studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nowoczesne techniki komputerowe
Organizacja i metody pomocy społecznej
Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z jednym językiem obcym (znajomość czynna)
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe studia kwalifikacyjne o kulturach regionów
Podyplomowe studia muzeologiczne
Podyplomowe studia z zakresu Gender
Poradnictwo i pomoc psychologiczna
Prawa człowieka w kontekście międzykulturowym
Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe
Prawo bankowe
Prawo dowodowe
Prawo karne materialne
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
Prawo medyczne i Bioetyka
Prawo pracy
Prawo Unii Europejskiej
Proces karny
Promocja zdrowia
Psychologia podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem
Psychologia sądowa
Psychologia transportu
Public Relations
Realizacja telewizyjna
Retoryka
Społeczeństwo informacyjne
Społeczno-kulturowa tożsamość płci
Środowiskowe podyplomowe studium dziennikarstwa i komunikacji medialnej
Studia literacko-artystyczne (szkoła twórczego pisania)
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii
Studia Podyplomowe mentorzy kulturowi
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych - Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia podyplomowe prawa własności intelektualnej
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
Studia podyplomowe w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”
Studia Podyplomowe z zakresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (aspekty prawne)
Studia podyplomowe: Kolekcje cyfrowe (doskonalące, dwusemestralne)
Studium przekładu literackiego
System ochrony praw człowieka w Polsce
Systemy informacji geograficznej UNIGIS
Szczegółowe problemy psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Wiedza o integracji europejskiej
Wiedza o kulturze i filozofia
Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce
Wiedza o Rosji Współczesnej
Współczesna Ameryka: polityka, kultura i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
Zarządzanie funduszami i projektami UE
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie muzeum
Zarządzanie organizacjami sportowymi
Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żydowski Kraków – Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo
„Żydowski świat”. Żydzi i Karaimi w Europie Środkowo-Wschodniej
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Krakowie