Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Dietetyka - 12 uczelni

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Collegium Humanum (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika zdrowia oraz psychodietetyką

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychodietetyka i suplementacja w sporcie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2 690zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 2600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka I stopnia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od

Dietetyka II stopnia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Dietetyka w Warszawie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

od 2550 zł od 2550 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

od 2800 zł od 2550 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

od 1900 zł od 1710 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

2 690 Dowiedz się więcej

Uniwersytet w Siedlcach (UwS) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Dietetyka w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem dietetyka w Warszawie

Chcesz studiować dietetykę w Warszawie? Sprawdź już dziś, które uczelnie oferują ten kierunek! Zapoznaj się z listą przygotowaną przez naszą redakcję.

Zgodnie z definicją, dietetyka to nauka medyczna, której głównym przedmiotem jest racjonalne żywienie człowieka. Dietetyka łączy wiedzę z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, medycyny klinicznej, technologii żywności, technologii gastronomicznej oraz profilaktyki zdrowotnej.Zajmuje się badaniem roli składników pokarmowych w przemianie materii i energii zarówno na poziomie komórek, narządów, układów, jak i całego organizmu. Wyniki tych badań umożliwiają wskazanie zagrożeń, jakie wynikają z niewłaściwego odżywiania, a także określenie zasad sprzyjających utrzymaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.Studia z zakresu dietetyki można podjąć w Warszawie na kilku uczelniach; tak państwowo, jak i prywatnie. Dla osób zainteresowanych tym kierunkiem przygotowaliśmy krótkie podsumowanie warszawskich uczelni. Państwowe uczelnie w WarszawieWyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oferuje kandydatom na studia kierunek dietetyka. Są to studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennie) oraz niestacjonarnym (zaocznie). Studenci na III roku studiów licencjackich wybierają jeden z dwóch modułów specjalizacyjnych: dietetyczno-żywieniowy lub dietetyczno-technologiczny. Ten sam wydział SGWW oferuje również zbliżony tematycznie kierunek studiów żywienie człowieka i ocena żywności; są to studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).→Warszawski Uniwersytet MedycznyWydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje studia na kierunku dietetyka zarówno na poziomie studiów licencjackich (w trybie stacjonarnym), jak i magisterskich (stacjonarnie i niestacjonarnie). Prywatne uczelnie w WarszawieWyższa Szkoła RehabilitacjiTa prywatna uczelnia w Warszawie oferuje kandydatom kierunek dietetyka. Są to studia licencjackie, trwające 3 lata. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i wiążą się z opłatami – rok studiów koszuje 4700 złotych. →Szkoła Główna Turystyki i RekreacjiUczelnia ma w swojej ofercie studia licencjackie na kierunku dietetyka. Są to studia dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalności: dietetyka dla osób aktywnych fizycznie lub poradnictwo dietetyczne. Rok studiów na dietetyce kosztuje 4600 złotych.→Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i MedycznychTo kolejna szkoła wyższa w Warszawie, w której ofercie znajdują się studia na kierunku dietetyka. Są to stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie. Studenci mogą specjalizować się w jednym z dwóch obszarów: poradnictwo żywieniowe lub psychodietetyka. Rok nauki na tym kierunku to koszt 4 tysiące złotych na studiach stacjonarnych i 3600 złotych na studiach niestacjonarnych. →Wyższa Szkoła PrzedsiębiorczościW ofercie dydaktycznej tej uczelni również znajdują się studia z zakresu dietetyki – licencjackie studia stacjonarne i niestacjonarne. Studenci wybierają w toku nauki jedną z następujących specjalności: poradnictwo żywieniowe, psychodietetyka, dietetyka. Opłata za studia stacjonarne wynosi 5 tysięcy złotych rocznie, a za studnia niestacjonarne – 4 tysiące złotych. Rekrutacja na dietetykęWiększość uczelni oferujących dietetykę rekrutuje na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak biologia i chemia. Przyjrzyjmy się szczegółowo zasadom rekrutacji na dietetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Oto jak wygląda rekrutacja na stacjonarne studia licencjackie:zdjecieŹródło: http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/uchwaly-senatu/2016/uchwala_senatu_42-2016_zalacznik_zalacznik_4.pdfJeśli zaś chodzi o studia magisterskie, to kandydaci na Warszawski Uniwersytet Medyczny muszą być absolwentami studiów licencjackich na tym samym kierunku. Rekrutacja będzie przebiegać w oparciu o sumę punktów uzyskanych za:zdjecieŹródło: http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/uchwaly-senatu/2016/uchwala_senatu_42-2016_zalacznik_zalacznik_4.pdfProgram studiów na kierunku dietetykaStudenci dietetyki będą uczestniczyć w wykładach, między innymi, z następujących przedmiotów:•anatomia człowieka,•fizjologia człowieka,•biochemia ogólna i żywności,•kwalifikowana pierwsza pomoc,•kliniczny zarys chorób,•podstawy genetyki,•podstawy farmakologii,•podstawy dietetyki,•interakcje leków z żywnością,•poradnictwo dietetyczne,•psychologia żywienia, •socjologia żywienia, •etyka, •prawo w ochronie zdrowia. Autor: Joanna Litwnik

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie