Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 9.99 Kierunek Lekarsko-dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
2 6.88 Elektroradiologia Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
3 6.8 Techniki dentystyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
4 5.83 Logopedia ogólna i kliniczna Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
5 5.7 Kierunek Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
6 4.77 Audiofonologia z protetyką słuchu Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
7 4.63 Higiena stomatologiczna Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
8 3.93 Ratownictwo medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
9 3.59 Dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
10 3.59 Fizjoterapia Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
11 3.53 Położnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
12 2.99 Analityka medyczna Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
13 2.78 Pielęgniarstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
14 2.52 Farmacja Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
15 1.47 Zdrowie publiczne Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2023 roku

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - prawie 10 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studia na tym kierunku to nie tylko wiedza medyczno - stomatologiczna, ale także na co kładziony jest spory nacisk - komunikacja z pacjentem i umiejętność korzystania z urządzeń diagnostycznych. Nauka obejmuje mocno rozbudowaną część teoretyczną, a także praktyki w nowoczesnych pracowniach stomatologicznych.

Absolwenci tego kierunku pracują w gabinetach i klinikach dentystycznych, prowadza własne gabinety.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na WUM w Warszawie.

2. Elektroradiologia - prawie 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek studiów Elektroradiologia przygotowuje specjalistów do pracy z zaawansowanymi technologiami obrazowania medycznego. Program nauczania obejmuje fizykę, anatomię, fizjologię oraz nauki o radiacji i jej zastosowaniu w medycynie. Studenci uczą się obsługi sprzętu takiego jak rentgen, rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT) i ultrasonografia.

Program zapewnia również wiedzę na temat zasad ochrony przed promieniowaniem, zarządzania jakością obrazowania oraz etyki zawodowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach diagnostycznych, gdzie odpowiadają za wykonywanie i interpretację badań radiologicznych.

Zobacz więcej: Elektroradiologia na WUM w Warszawie.

3. Techniki dentystyczne - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek studiów Techniki dentystyczne skupia się na projektowaniu i wytwarzaniu aparatury oraz protez stomatologicznych. Program nauczania łączy wiedzę z zakresu anatomii, materiałoznawstwa, technologii przetwarzania oraz projektowania cyfrowego.

Studenci uczą się tworzyć precyzyjne narzędzia i urządzenia takie jak korony, mosty, protezy i aparaty ortodontyczne, wykorzystując nowoczesne techniki, w tym druk 3D. Kierunek przygotowuje do pracy w laboratoriach protetycznych, klinikach stomatologicznych oraz w branży produkcji materiałów i sprzętu dentystycznego, zapewniając umiejętności techniczne i zdolności projektowe.

Zobacz więcej: Techniki dentystyczne na WUM w Warszawie.

4. Logopedia ogólna i kliniczna - ponad 5 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek studiów Logopedia ogólna i kliniczna koncentruje się na diagnozowaniu, terapii oraz profilaktyce zaburzeń komunikacji i mowy. Program łączy wiedzę z psychologii, pedagogiki, medycyny i lingwistyki, zapewniając kompleksowe podejście do różnych problemów logopedycznych.

Studenci uczą się metod oceny i terapii zaburzeń mowy, języka, głosu, słuchu i połykania. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności terapeutyczne, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach edukacyjnych, ośrodkach zdrowia, szpitalach oraz prywatnych praktykach.

Zobacz więcej: Logopedia ogólna i kliniczna na WUM w Warszawie.

5. Kierunek lekarski - ponad 5 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek studiów lekarski przygotowuje do zawodu lekarza, oferując kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych i praktyczne umiejętności kliniczne. Program obejmuje przedmioty z anatomii, fizjologii, biochemii, farmakologii, patologii oraz różnych specjalności medycznych, takich jak chirurgia, pediatria czy ginekologia.

Studia łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi w szpitalach i innych placówkach zdrowotnych, co pozwala studentom zdobyć doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Po ukończeniu studiów konieczne jest zdanie egzaminu państwowego i odbycie stażu, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na WUM w Warszawie.