Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na Dni Otwarte

Lokalizacja uczelni

Dzień otwarty na Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dnia .

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zobacz listę

Wydziały / Kierunki Uczelni I stopnia jednolite II stopnia licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie uzupełniające

  S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

markieting                        

Finance and Accounting                   Finance and Accounting    

Cena za semestr od od od od 2550 EUR

administracja                   administracja administracja administracja

Cena za semestr od od od od 3200

Bachelor Studies in International Economics – studia w języku angielskim Bachelor Studies in International Economics –  studia w języku angielskim                      

Cena za semestr od 2000 EUR od od od

Bachelor Studies in Quantitative Methods In Economics and Information Systems – studia w języku angielskim Bachelor Studies in Quantitative Methods In Economics and Information Systems –  studia w języku angielskim                      

Cena za semestr od 2000 EUR od od od

Bachelor Studies in Management - studia w języku angielskim                   Bachelor Studies in Management - studia w języku angielskim    

Cena za semestr od od od od 2000 EUR

ekonomia ekonomia ekonomia ekonomia             ekonomia ekonomia ekonomia

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

ekonomiczna analiza prawa                   ekonomiczna analiza prawa    

europeistyka europeistyka europeistyka europeistyka             europeistyka europeistyka europeistyka

finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość             finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna             gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

International Business                   International Business    

Cena za semestr od od od od 1800 EUR

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne             metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki gospodarcze             międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki gospodarcze

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

polityka społeczna polityka społeczna polityka społeczna polityka społeczna             polityka społeczna polityka społeczna polityka społeczna

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe             stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

turystyka i rekreacja                   turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja

zarządzanie zarządzanie zarządzanie zarządzanie             zarządzanie zarządzanie zarządzanie

Cena za semestr od 3200 od od od 3200

 Legenda: S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio - niedzielne

1