Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na rok 2023/2024

 

Pamiętając, że każda szkoła wyższa może prowadzić nabór nowych studentów według własnych, ustalonych zasad, trzeba dokładnie sprawdzać wymogi stawiane kandydatom przez uczelnię.

Najnowsze informacje istotne dla kandydatów na studia wyższe, regulaminy obowiązujące w danym roku akademickim i dokładne opisy procedury rekrutacyjnej, można znaleźć na stronie - zasady rekrutacji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zasady rekrutacji na kierunek Ekonomia
UEK Kraków


Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, prowadzi nabór na studia w oparciu o zasady stosowane na większości ośrodków uniwersyteckich, zapewniając jasne zasady i przejrzyste regulaminy rekrutacyjne.

 

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytetcie Ekonomicznym w Krakowie

 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: studia I i II stopnia

Czas trwania: 3 lata (studia I stopnia) i 2 lata (studia II stopnia)

W procesie rekrutacyjnym, dla kandydatów na studia licencjackie (I stopnia) – kierunek Ekonomia, wyniki z przedmiotów maturalnych przeliczane są na punkty, zdobywcy największej liczby punktów przyjmowani są jako pierwsi. Przedmioty maturalne podlegające punktacji to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku absolwentów studiów wyższych przynajmniej I stopnia, kandydujących na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen uzyskana w trakcie studiów, a przy dużej liczbie kandydatów rozmowa lub egzamin kwalifikacyjny.

 

Opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Najwięcej praktycznych informacji o uczelni, można uzyskać czytając wpisy zamieszczone tutaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – opinie, konstruktywne uwagi, opinie i oceny charakterystyki uczelni, wstawiane w postach obecnych studentów, mogą mieć kluczowe znaczenie dla absolwentów szkół średnich poszukujących swojej przyszłej uczelni.

Opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Studenci UEK Kraków

 

Opis studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, to 3-letnie studia licencjackie lub 2-letnie studia magisterskie II-ego stopnia, koncentrujące się na analizie mechanizmów rynkowych i zmian zachodzących w procesach ekonomicznych, zarówno w skali mikro jak i makro w odniesieniu do współczesnej gospodarki.

Studenci kierunku, przygotowują się do przyszłej pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach finansowych, administracji państwowej i samorządowej, konsultantów i doradców finansowych, głównych ekonomistów w korporacjach czy analityków finansowych.

 

Czego się nauczysz na Ekonomii na UEK w Krakowie?

 

Podczas nauki na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, poruszane są zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w gospodarce, diagnozą zjawisk ekonomicznych czy zarządzaniem strategicznym.

Czego się nauczysz na Ekonomii
UEK w Krakowie Ekonomia


W trakcie studiów można rozwijać swoje umiejętności na wielu dostępnych specjalizacjach takich jak: Analityka Ekonomiczno-Finansowa, Nieruchomości i Inwestycje czy Ekonomia Menadżerska.

Przykładowe przedmioty na kierunku Ekonomia to:

  • Mikroekonomia,
  • Makroekonomia,
  • Analiza ekonomiczna,
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • Ekonometria,
  • Podstawy rachunkowości,
  • Podstawy finansów.

 

Zobacz również:

Ekonomia w Krakowie - 7 uczelni

Finanse w Krakowie - 7 uczelni


Data publikacji: 28.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie - Ekonomia

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Ekonomia w Krakowie

Inne uczelnie z kierunkiem Ekonomia w innych miastach