Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Toruń Kierunek Ekonomia - 2 uczelnie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka i ekonomia

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 1950zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Ekonomia w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem ekonomia w Toruniu

Chcesz studiować ekonomię? Sprawdź już dzisiaj, które uczelnie w Toruniu i okolicach mają ten kierunek w swojej ofercie edukacyjnej!Ekonomia ma wiele definicji. Aby określić, czym się tak naprawdę zajmuje, warto przyjrzeć się genezie jej nazwy. Słowo „oikonomikos” pochodzi z połączenia greckich słów „oikos”, co znaczy „dom”, i „nomos”, czyli „prawo, reguła” i dotyczyło pierwotnie efektywnego gospodarowania domowymi zasobami. Ten termin, ukuty w starożytności przez Ksenofonta, przyjął się w XVI wieku jako nazwa dziedziny dotyczącej właśnie gospodarowania – jednak już nie tylko domowym kapitałem, ale ogółem zasobów.

Dziś ekonomia dotyczy zasad, które dotyczą wytwarzania i dystrybucji dóbr, tak w skali lokalnej, jak i globalnej. Ekonomia znajduje zastosowanie w każdym obszarze życia – osobistego, rodzinnego czy społecznego. W każdym obszarze życia zależy nam bowiem na tym, aby – poprzez oszczędne korzystanie zasobów oraz ich przetwarzanie – osiągnąć jak najwyższy zysk. Ekonomia jest równocześnie jedną z głównych dziedzin akademickich, a studia ekonomiczne od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów.

Państwowe uczelnie w Toruniu, na których można studiować ekonomię

W Toruniu jest tylko jedna uczelnia państwowa, która w swojej ofercie ma studia ekonomiczne. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który – w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – prowadzi kierunek ekonomia. Są to studia zarówno I, jak i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Ekonomia to kierunek, który studiować można na UMK tylko dziennie.

Na studiach I stopnia studenci mają do wyboru jeden z 3 modułów (specjalności):
•moduł menedżerski,
•moduł ilościowy,
•moduł międzynarodowy.

Z kolei na studiach II stopnia studenci wybierają 1 z 4 specjalności:
•analityka gospodarcza,
•ekonomia menedżerska,
•ekonomia sektora publicznego,
•gospodarka międzynarodowa.

Prywatne uczelnie w Toruniu, na których można studiować ekonomię

Niestety, w samym Toruniu nie ma możliwości podjęcia studiów ekonomicznych. Studia na tym kierunku oferują jednak prywatne uczelnie w Bydgoszczy (ok. 45 km od Torunia) i we Włocławku (ok. 60 km od Torunia):

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Uczelnia prowadzi studia I stopnia na kierunku ekonomia, dostępne w trybie dziennym i zaocznym. Studenci mogą studiować ekonomię z jedną z 5 specjalności:
•agrobiznes,
•finanse przedsiębiorstw i rachunkowość,
•obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych,
•zarządzanie projektem,
•zastosowanie informatyki w biznesie.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Na tej prywatnej uczelni można podjąć studia ekonomiczne I i II stopnia. Studiować można zarówno dziennie, jak i zaocznie.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Uczelnia prowadzi studia I stopnia na kierunku ekonomia społeczna oraz studia II stopnia na kierunku ekonomia.

Zasady rekrutacji na ekonomię na UMK w Toruniu

Jak wygląda rekrutacja na studia I stopnia na UMK w Toruniu? Zasady opisuje poniższa tabela:
zdjecie
Źródło: https://irk.umk.pl/2016/katalog.php?op=info&id=11510217&kategoria=

Przedmioty wykładane na ekonomii

Oto lista przedmiotów, jakie wykładane są na studiach ekonomicznych:

•technologia informacyjna,
•ochrona własności intelektualnej,
•nowoczesne techniki uczenia się,
•matematyka w ekonomii,
•statystyka opisowa,
•prawo,
•ekonometria,
•rachunkowość,
•zarządzanie,
•mikroekonomia,
•podstawy makroekonomii,
•międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•polityka społeczna,
•polityka gospodarcza,
•analiza ekonomiczna,
•finanse publiczne i rynki finansowe,
•ekonomia integracji europejskiej,
•gospodarka regionalna,
•socjologia,
•podstawy filozofii i metodologii nauk,
•logika,
•finanse i bankowość,
•podstawy marketingu,
•prognozowanie gospodarcze,
•zarządzanie zasobami pracy
•i inne...

Studenci uczestniczyć będą w wykładach i ćwiczeniach z tych przedmiotów, a także – z niektórych z nich – zdawać kolokwia i egzaminy podczas sesji egzaminacyjnych.

Autor: Weronika Maj

Studia w Toruniu na kierunku Ekonomia - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje