Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Zielona Góra Kierunek Ekonomia - 1 uczelnia

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Ekonomiczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Ekonomia w Zielonej Górze - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Ekonomia to kierunek studiów dostępny w Zielonej Górze i okolicach, w ramach studiów wyższych I i II stopnia.
   
  Studia I-ego stopnia (licencjackie) obejmują naukę trwającą 6 semestrów (3 lata). Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do podjęcia nauki na studiach II stopnia magisterskich, wymaga napisania i obrony pracy dyplomowej.
   
  Studia II stopnia magisterskie uzupełniające, po 2-letniej nauce, umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studia skierowane są do absolwentów studiów minimum I-ego stopnia, nauka kończy się obroną pracy magisterskiej, powstającej pod nadzorem promotora w trakcie studiów. 
 • Jakie są koszty studiów na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Opłaty za studia w trybie niestacjonarnym pobierane przez uczelnie publiczne i czesne obowiązkowe na prywatnych uczelniach wyższych na kierunkach ekonomicznych w Zielonej Górze i w obrębie województwa lubuskiego, to koszt w wysokości około 4000zł – 6000zł za jeden rok nauki.
   
  Mając na uwadze, że wysokość czesnego nie jest wyznacznikiem jakości uczelni, warto sprawdzić pozycję rankingową uczelni, plany studiów, możliwe specjalizacje czy szanse przyszłego zatrudnienia absolwentów i na tej podstawie dokonać wyboru uczelni, nie kierując się jedynie kosztami nauki.
   
  Przykładowe opłaty na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze:
  Uniwersytet Zielonogórski - 4000zł.
 • Na których uczelniach mogę studiować ekonomię stacjonarnie w Zielonej Górze i okolicach?

  Studia stacjonarne (dzienne), to forma nauki obejmująca zajęcia realizowane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Na większości wykładów, ćwiczeń i seminariów obecność studentów jest obowiązkowa, intensywność zajęć prowadzonych od godzin rannych do popołudniowych, pozwala w najprzystępniejszy sposób przyswoić wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, dlatego jest to bardzo popularna forma nauki wśród kandydatów na studia wyższe.
   
  Decydując się na kierunki ekonomiczne w województwie lubuskim lub bezpośrednio w Zielonej Górze, kierunek Ekonomia, można wybrać między innymi na uczelni publicznej:
  Uniwersytet Zielonogórski.
   

  Jeżeli chcesz sprawdzić pełną bazę uczelni oferujących studia Ekonomii w Zielonej Górze, zobacz Ekonomia w Zielonej Górze - 2 uczelnie.

 • Na których uczelniach mogę studiować ekonomię niestacjonarnie w Zielonej Górze i okolicach?

  Tryb niestacjonarny (zaoczny) studiów, wymaga od studentów większej pracy z materiałem we własnym zakresie, wykładowcy i akademicy, spotykają się ze studentami w trakcie weekendowych zjazdów (sobota-niedziela), które zwyczajowo odbywają się co 2-3 tygodnie.
   
  Taką formę nauki wybierają najczęściej osoby pracujące, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie i studenci poszukujący pracy w trakcie nauki. Częstotliwość zajęć i dużo wolnego czasu, pozwala podjąć zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze godzin, umożliwiając zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze trakcie studiów.
   
  Szukając niestacjonarnego kierunku ekonomicznego w Zielonej Górze, można zdecydować się na publiczną uczelnię jaką jest Uniwersytet Zielonogórski.
   
 • Jakie są specjalizacje na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Kandydaci na studia ekonomiczne, mogą zdecydować się na wybór skonkretyzowanych studiów takich jak Rachunkowość i finanse organizacji, Handel międzynarodowy, Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej czy Ekonomika i zarządzanie usługami turystycznymi.
   
  Wybierając ogólny kierunek Ekonomia w Zielonej Górze, można w toku studiów wybrać ciekawe panele specjalizacyjne, które w szerszy sposób zajmują się konkretnym działem ekonomii. Najczęściej wybieranymi specjalnościami na kierunku, są między innymi:
  • Biznes elektroniczny,
  • Informatyka i ekonometria,
  • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych,
  • Gospodarowanie nieruchomościami.
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Ekonomia to kierunek studiów wymagający w szczególności kompetencji matematycznych i analitycznych, dlatego tego typu przedmioty są na porządku dziennym w wykazie zajęć. Zawody ekonomiczne, wymagają od absolwentów również wiedzy z zakresu prawa podatkowego, towaroznawstwa, przepisów unijnych, gospodarowania zasobami, podstaw socjologii czy controlingu, zarządzania i podstaw rachunkowości.
   
  Duży nacisk kładziony jest w trakcie studiów na zdobywanie umiejętności praktycznych nabywanych w trakcie ćwiczeń, które realizowane są często przy udziale przedstawicieli przedsiębiorców i bankierów. Przykładowe przedmioty:
   
  • Historia gospodarcza,
  • Podstawy prawa,
  • Finanse publiczne i rynki finansowe,
  • Mikroekonomia,
  • Analiza rynku,
  • Rachunkowość.

   

  Więcej na temat nauki na tym kierunku przeczytasz na stronie Wiedza na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze. 

 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, daje szereg możliwości zatrudnienia. Sektor prywatny i korporacje, urzędy skarbowe i instytucje finansowe w Zielonej Górze, często poszukują fachowców z zakresu ekonomii.

  Dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy, absolwenci kierunku podejmują pracę również w biurach rachunkowych, firmach doradztwa podatkowego, wykonują na zlecenie analizy rynkowe, zajmują się prowadzeniem działalności finansowej na rynkach zagranicznych i dbają o finanse przedsiębiorstw praktycznie każdej gałęzi gospodarczej. Wydaje się, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek, otwierający absolwentom szereg możliwości zatrudnienia.

 • Jakie są plusy i minusy pracy na stanowisku ekonomisty w Zielonej Górze?

  Dużym plusem pracy na stanowisku ekonomisty w Zielonej Górze są niewątpliwie atrakcyjne zarobki, stabilność zatrudnienia i duże szanse szybkiego awansu. Nabyte w trakcie nauki umiejętności i zdobyta wiedza pozwalają dosyć łatwo znaleźć zatrudnienie zarówno w instytucjach publicznych jak i w sektorze prywatnym.

  Finansiści, doradcy inwestycyjni i zarządzający kapitałem przedsiębiorstw mogą liczyć na lukratywne pensje. Ekonomiści wskazując na wady swojego zawodu, najczęściej wymieniają nieustanną kontrolę zmian przepisów i dostosowywanie się do aktualnie obowiązujących zasad podatkowych, które często są modyfikowane. 

  Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zalety i wady pracy na stanowisku Ekonomista.

 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

  Ekonomia jest jednym z bardziej obleganych kierunków, dlatego kandydaci na studia ekonomiczne, dużo wcześniej sprawdzają zasady rekrutacyjne na uczelniach, przygotowując się do matury z przedmiotów najczęściej branych pod uwagę w trakcie przyjęć na studia wyższe.
   
  Finaliści i laureaci olimpiad mają dużo łatwiejszy start w trakcie rekrutacji, jednak dobre wyniki maturalne, również mogą zapewnić wysoką pozycję na liście rankingowej kandydatów.
   
  Najczęściej uczelnie na kierunek Ekonomiczny, zwracają uwagę na przedmioty maturalne takie jak:
   
  • Matematyka, 
  • Język angielski, 
  • Fizyka,
  • Wiedza o społeczeństwie, 
  • Geografia.

  Więcej informacji o wymaganiach maturalnych znajdziesz na stronie Najważniejsze informacje dla maturzystów.

Studia na kierunku Ekonomia w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Ekonomia w Zielonej Górze

Zasady rekrutacji na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uczelnie z kierunkiem Ekonomia w Zielonej Górze


zasady rekrutacji

Studia w Zielonej Górze na kierunku Ekonomia - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje