Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - rekrutacja na rok 2022/23

Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - rekrutacja na rok 2022/23Zasady rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - rok 2022/2023

Pamiętając, że każda szkoła wyższa może prowadzić nabór nowych studentów według własnych, ustalonych zasad, trzeba dokładnie sprawdzać wymogi stawiane kandydatom przez uczelnię. Najnowsze informacje istotne dla kandydatów na studia wyższe, regulaminy obowiązujące w danym roku akademickim i dokładne opisy procedury rekrutacyjnej, można znaleźć na stronie - zasady rekrutacji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, prowadzi nabór na studia w oparciu o zasady stosowane na większości ośrodków uniwersyteckich, zapewniając jasne zasady i przejrzyste regulaminy rekrutacyjne.

 

Studia na kierunku Ekonomia na EUK

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: studia I i II stopnia

Czas trwania: 3 lata i 2 lata

W trakcie naboru na studia I stopnia brane pod uwagę są następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Opinie o Uniwersytecie Ekonomicznym

Najwięcej praktycznych informacji o uczelni, można uzyskać czytając wpisy zamieszczone w zakładce  – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – opinie, konstruktywne uwagi, opinie i oceny charakterystyki uczelni, wstawiane w postach obecnych studentów, mogą mieć kluczowe znaczenie dla absolwentów szkół średnich poszukujących swojej przyszłej uczelni.

 

Opis studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, to 3-letnie studia licencjackie lub 2-letnie studia magisterskie II-ego stopnia, koncentrujące się na analizie mechanizmów rynkowych i zmian zachodzących w procesach ekonomicznych, zarówno w skali mikro jak i makro w odniesieniu do współczesnej gospodarki. Studenci kierunku, przygotowują się do przyszłej pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach finansowych, administracji państwowej i samorządowej, konsultantów i doradców finansowych, głównych ekonomistów w korporacjach czy analityków finansowych.

Strona Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Ekonomia

 

Program studiów - czego się nauczysz?

Przykładowe przedmioty na kierunku Ekonomia:

  • Mikroekonomia

  • Makroekonomia

  • Analiza ekonomiczna

  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  • Ekonometria

  • Podstawy rachunkowości

Podczas nauki na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, poruszane są zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w gospodarce, diagnozą zjawisk ekonomicznych czy zarządzaniem strategicznym. W trakcie studiów można rozwijać swoje umiejętności na wielu dostępnych specjalizacjach takich jak: Analityka Ekonomiczno-Finansowa, Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim, Nieruchomości i Inwestycje czy Strategie Rozwoju Biznesu.Podstawy finansów.

Inne uczelnie oferujące kierunek Ekonomia w Krakowie - 8 uczelni

Uczelnie oferujące kierunek Finanse - 8 uczelni

Uczelnie oferujące kierunek Rachunkowość - 7uczelni


Data publikacji: 28.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach w Krakowie

Inne uczelnie z kierunkiem Ekonomia w innych miastach