Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Gdańsk - najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Gdańsk


Studia podyplomowe w Gdańsku – jaką uczelnię wybrać?

Wymogi aktualnego rynku pracy są mocno wyśrubowane, a zapotrzebowanie pracodawców zmienia się z biegiem czasu. Dlatego też samo wyższe wykształcenie nie zawsze wystarczy, aby mieć dobre zatrudnienie czy możliwości zawodowego awansu.

Dobrym rozwiązaniem dla absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, zwiększać kompetencje i umiejętności w swojej dziedzinie, są studia podyplomowe. To forma nauki przeznaczona dla osób, które już ukończyły uczelnię, ale nadal chcą się kształcić, rozwijać, dbać o swoją specjalizację.

Studia podyplomowe w Gdańsku to bardzo bogata oferta przeróżnych kierunków, które znajdziemy zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Kandydaci na studia powinni jednak wybierać takie kierunki, które będą uzupełnieniem ich dotychczasowego wykształcenia, co pozwoli im otworzyć sobie nowe drogi i możliwości zawodowe. Studia podyplomowe najczęściej trwają od dwóch do czterech semestrów, pozwalają więc zdobyć nowy poziom wykształcenia w stosunkowo krótkim czasie.

1. Politechnika GdańskaStudia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej prowadzone są przez specjalnie do tego powołany dział kształcenia. W ofercie uczelni znajduje się 50 kierunków studiów podyplomowych zorganizowanych na wszystkich jej wydziałach. Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni na kierunkach pokrewnych do kierunków studiów podyplomowych. Studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz specjalizacji w konkretnej, mocno zawężonej dziedzinie, dzięki czemu mogą stać się w niej prawdziwymi specjalistami.

Ukończenie studiów podyplomowych zwiększa szanse na rynku pracy oraz otwiera drogę do awansu. Politechnika Gdańska nieustannie modyfikuje ofertę podyplomówek, dopasowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studia są mocno skoncentrowane i w krótkim czasie przekazują studentom sporo wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Nauka na studiach podyplomowych trwa rok lub dwa. Jest prowadzona w systemie zaocznym, zjazdy odbywają się głównie w weekendy.

Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11-12, 80-233 Gdańsk

2. Uniwersytet Gdański

Oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim jest tak duża, że każdy bez problemu znajdzie kierunek idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Uczelnia oferuje 108 kierunków podyplomówek realizowanych na 10 wydziałach. Wszystkie kierunki studiów są przygotowane we współpracy z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu można mieć pewność, że są one dopasowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, najczęściej na tych samych wydziałach lub na wydziałach pokrewnych do tych, na których organizowane są podyplomówki. Nauka jest dosyć skoncentrowana, gdyż trwa rok lub dwa.

Studenci w krótkim czasie zdobywają ogromną wiedzę merytoryczną oraz sporo umiejętności praktycznych. Podwyższenie kwalifikacji i kompetencji na studiach podyplomowych otwiera drogę do awansu lub do lepszego zatrudnienia. Na studia bez problemu mogą wybrać się osoby już pracujące – nauka odbywa się w systemie zaocznym, można więc ją połączyć z obowiązkami zawodowymi.

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

3. Gdański Uniwersytet MedycznyGdański Uniwersytet medyczny jest jedna z najstarszych, a jednocześnie największą uczelnią medyczną w Polsce północnej. Kształci na kierunkach medycznych i okołomedycznych, a jego absolwenci doskonale radzą sobie na drodze zawodowej. Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zrobić konkretną specjalizację, mogą wybierać spośród sporej oferty kierunków studiów podyplomowych.

W ofercie studiów jest między innymi: analityka medyczna, arteterapia, bezpieczeństwo medyczne, farmacja przemysłowa, psychologia kliniczna, psychoonkologia kliniczna czy medyczny trener personalny. Wszystkie kierunki realizowane są w doskonałej bazie dydaktycznej oraz prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Nauka na studiach podyplomowych trwa krócej niż standardowe studia – najczęściej rok lub dwa. Można więc w krótkim czasie znacznie poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, a co za tym idzie – zwiększyć szanse na rynku pracy. Studia podyplomowe realizowane są w systemie zaocznym, można je połączyć z pracą.

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

4. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

W ofercie Akademii Wychowania Fizycznego i Sporu w Gdańsku znajduje się obecnie 15 kierunków studiów podyplomowych, które są niejako przedłużeniem kształcenia dla absolwentów tej uczelni lub uczelni o podobnej tematyce. Studia podyplomowe są realizowane w bazie lokalowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a także prowadzone przez najlepszych wykładowców. Studia dostarczają mocno skondensowanej wiedzy, która przekłada się na lepszą specjalizację w danej dziedzinie, poszerzenie kompetencji uczestników studiów, a co za tym idzie – zwiększa ich szanse i możliwości na wymagającym rynku pracy. Studia podyplomowe prowadzone są w systemie zaocznym, zjazdy odbywają się głównie w weekendy. Można więc bez problemu połączyć zdobywanie nowych kwalifikacji z pracą. Studenci po ukończeniu podyplomówek otrzymują świadectwa, które są dla nich przepustką do dalszej kariery.

Adres: ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Studia w Gdańsku - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje