Arteterapia i choreoterapia
Digital Marketing
Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami
Dziennikarstwo praktyczne w mediach i social mediach
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
Historia i wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem
Integracja sensoryczna
Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Język polskie jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Logopedia
Mediacje sądowe i pozasądowe
Menadżer sportu (zarządzanie w sporcie)
Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli
Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (język angielski, hiszpański, niemiecki, włoski)
Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
Nowoczesne technologie webowe i mobilne
Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych
Ochrona środowiska w portach morskich
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego
Pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu
Pedagogika Specjalna - edukacja włączająca
Praca z dzieckiem z FASD
Projektowanie User Experience
Przemoc seksualna wobec małoletnich - od diagnozy do interwencji
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim
Skandynawistyka
Terapia Pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z socjoterapią
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami. Profesjonalny project manager
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Gdańsku