Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS)
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS)
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS)
Galeria Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Zobacz

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość w szkole

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Zobacz

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zobacz

Etyka w szkole

Zobacz

Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole

Zobacz

Logopedia (czterosemestralne)

Zobacz

Logopedia (trzysemestralne)

Zobacz

Master of Business Administration (MBA)

Zobacz

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Zobacz

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Zobacz

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Zobacz

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Zobacz

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Zobacz

Pedagogika pracy i polityka personalna

Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień

Zobacz

Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Zobacz

Promocja zdrowia z higieną i epidemiologią

Zobacz

Przygotowanie pedagogiczne

Zobacz

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Zobacz

Socjoterapia i terapia uzależnień

Zobacz

Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej

Zobacz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Zobacz

Wiedza o społeczeństwie z przysposobieniem obronnym

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kontakt do uczelni

81-365 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

tel.:

58 661-88-71, 58 661-89-55