Uniwersytet Gdański (UG) (Publiczna)

palceholder

80-309 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8

tel.:

+48 58 523 24 05,
wew. 24 05

Podyplomowe Studium "Nadzór Korporacyjny"
Podyplomowe Studium Auditingu Ekologicznego
Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów
Podyplomowe Studium Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
Podyplomowe Studium Biologia Sądowa
Podyplomowe Studium Biznesu Elektronicznego w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Podyplomowe Studium Dla Kluczowych Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
Podyplomowe Studium Doradztwo Finansowe
Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Public Relations
Podyplomowe Studium Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu
Podyplomowe Studium Gedanistyki
Podyplomowe Studium Geograficzne Systemy Informatyczne - GIS
Podyplomowe Studium Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo Epok.
Podyplomowe Studium Innowacje w Turystyce
Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Podyplomowe Studium Matematyka ekonomiczna
Podyplomowe Studium Małoletni - Ofiara Przemocy - w Postępowaniu Karnym i w Sprawach przed Sądem Rodzinnym
Podyplomowe Studium Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Podyplomowe Studium Międzynarodowe Rynki Finansowe
Podyplomowe Studium NadzAktywizacja Obywatelska Społeczności Lokalnych w Unii Europejskiej
Podyplomowe Studium Nauczanie Języka Kaszubskiego
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
Podyplomowe Studium Ocena Ryzyka Substacji Chemicznych w Systemie REACH
Podyplomowe Studium Partycypacja Społeczna: Animacja-Superwizja-Ewaluacja
Podyplomowe Studium Pedagogiczne
Podyplomowe Studium Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Poradnictwa Rodzinnego
Podyplomowe studium Podatki i Prawo Podatkowe
Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki
Podyplomowe Studium Politologii
Podyplomowe Studium Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Podyplomowe Studium Postepowanie Administracyjne
Podyplomowe Studium Pozyskiwanie, Realizacja i Rozliczanie Projektów Europejskich
Podyplomowe Studium Praca z Dzieckiem Niedostosowanym i Jego Rodziną
Podyplomowe Studium Prawa Działalności Gospodarczej
Podyplomowe Studium Prawa Pracy
Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Podyplomowe Studium Prawo Cywilne
Podyplomowe Studium Prawo Spółek
Podyplomowe Studium Przygotowania do Życia w Rodzinie
Podyplomowe Studium Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych
Podyplomowe Studium Psychologia Sportu
Podyplomowe Studium Reklama i Marketing Medialny
Podyplomowe Studium Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna
Podyplomowe Studium Skandynawistyka
Podyplomowe Studium Stanowienie Prawa w Terenowej Administracji Publicznej
Podyplomowe Studium Studia Wiedzy o Pomorzu
Podyplomowe Studium Surdologopedyczne
Podyplomowe Studium Terapia Pedagogiczna
Podyplomowe Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania
Podyplomowe Studium Translatoryka
Podyplomowe Studium Transportu
Podyplomowe Studium Tłumaczenia Ustne
Podyplomowe Studium Uzupełniające Terapii Logopedycznej
Podyplomowe Studium Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
Podyplomowe Studium Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Podyplomowe Studium Wczesne Wspomaganie oraz Edukacja i Terapia Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej
Podyplomowe Studium Wycena Nieruchomości
Podyplomowe Studium Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Jednostek Naukowo-Badawczych, Dydaktycznych i Edukacyjnych
Podyplomowe studium „Organizacja Pomocy Społecznej”
Studia Międzywydziałowe Edukacyjne Działanie na Rzecz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Studia Międzywydziałowe MBA
Studia Międzywydziałowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)
Studia Międzywydziałowe Współczesne Metody Analityki z Elementami Diagnostyki Molekularnej
Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations
Studium Podyplomowe Controllingu w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Studium Podyplomowe Historii
Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów
Studium podyplomowe „Biznes Międzynarodowy” (w języku angielskim)
Studium podyplomowe „Etyka”
Studium podyplomowe „Handel Zagraniczny”
Studium podyplomowe „Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym”
Studium podyplomowe „Marketing Międzynarodowy”
Studium podyplomowe „Organizacja badań i analiza danych”
Studium podyplomowe „Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej”
Studium Podyplomowe „Projekty Deweloperskie”
Studium podyplomowe „Psychologia Przywództwa w Organizacjach”
Studium podyplomowe „Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie Projektami”
Studium podyplomowe „Szkoła Menedżerów”
Studium podyplomowe „Transport i Logistyka”
Studium Podyplomowe „Wiedza o Oriencie”
Studium podyplomowe „Zamówienia Publiczne”
Studium podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami”
Studium podyplomowe „Zarządzanie Projektami”
Studium podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Sudium podyplomowe „Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna”
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Gdańsku