Politechnika Gdańska (PG) (Publiczna)

palceholder

80-233 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12

tel.:

58 341-57-91,
58 347-12-69

Aplikacje i usługi internetowe
Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biopaliwa
Dla menedżerów sprzedaży
Fizyka
Informatyka
Informatyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów ERP
Integralne zarządzanie jakością – studium nowoczesnego menedżera
Inżynieria procesowa i aparatura
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Matematyka dla nauczycieli
Menedżerów personalnych
Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 1 i IWE 2
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 3
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania
Podstawy energetyki jądrowej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawno-menedżerskie
Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Public relations
Public relations – rzecznictwo prasowe
Rachunkowość i finanse
Rewitalizacja architektoniczno – urbanistyczna obszarów miejskich
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych
Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)
Statystyka i matematyka finansowa
Symulacje komputerowe dla inżynierów
Systemy diagnostyki i monitoringu w technice
Systemy komórkowe i bezprzewodowe
Technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - projektowanie przestrzeni i zarządzanie
W zakresie prawa i funduszy unii europejskiej
Wycena nieruchomości
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej
Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie logistyką i spedycją dla nauczycieli
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast
Zarządzanie samorządem terytorialnym
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Gdańsku