Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O UCZELNI...WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Wydział Cybernetyki
https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/mba-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa
https://wcy.wat.edu.pl/pl/kandydaci/podyplomowe/w-zakresie-cyberbezpieczenstwa

Wydział Elektroniki
https://wel.wat.edu.pl/?page_id=5889

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
https://wlo.wat.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/

Wydział Inżynierii Mechanicznej
https://www.wme.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
http://www.wml.wat.edu.pl/index.php/ksztalcenie-wml.html

Wydział Nowych Technologii i Chemii
http://www.wtc.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-podyplomowe/


 

Studia Dyplomowe

Zapraszamy także do odwiedzenia prezentacji naszych studiów dyplomowych, więcej...

 

Kontakt

00-908 Warszawa

ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2,

tel.:

261 837 938, 261 837 939,