Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Nowe kierunki studiów podyplomowych

GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska.

Podyplomowe studia niestacjonarne (zaoczne). Studia na tym kierunku mają przygotować do samodzielnej pracy na kluczowych stanowiskach administracji centralnej przy tworzeniu i modelowaniu informacji geograficznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, wykorzystywać system informacji geograficznej (GIS) w działaniach związanych między innymi z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym, wykorzystywać w pracy zdjęcia lotnicze, satelitarne i teledetekcję, wykonywać i opracowywać dane naziemnego skaningu laserowego oraz zdjęcia z wykorzystaniem bezzałogowych maszyn latających, poznać podstawowe zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych, najnowsze systemy informatyczne graficzno-opisowe i bezpieczeństwo czy cyberprzestrzeni. Absolwenci studiów podyplomowych na tym kierunku mogą zostać specjalistami wykorzystującymi nowoczesne metody fotogrametrii w państwowej działalności na rzecz ochrony środowiska, obronności kraju i zarządzania kryzysowego czy gospodarki, jako doświadczona kadra inżynierska środowiska GIS.

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Jednoletnie studia podyplomowe, realizowane w trybie niestacjonarnym, w trakcie dwóch semestrów. Studia na tym kierunku pozwalają uzyskać aktualną wiedzę na temat współczesnych systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych), wykorzystanie innowacyjnych technik i technologii oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie instalacji i eksploatacji sieci. W trakcie nauki poruszane są zagadnienia z dziedzin związanych z przepisami prawnymi w telekomunikacji, sieciami telefonii komórkowej, technik multimedialnych, technologii bezprzewodowych sieci teleinformatycznych czy zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Absolwenci kierunku posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie konfiguracji urządzeń końcowych i sieciowych, zarówno w systemach przewodowych jak i bezprzewodowych, stając się poszukiwanymi specjalistami w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych jako projektanci i zarządzający systemami sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, laboratoriach przemysłowych związanych z nowoczesnymi technologiami, lub laboratoriach naukowo-badawczych.

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Niestacjonarne studia podyplomowe, z nauką trwającą dwa semestry, realizowaną w ciągu jednego roku. Celem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej, której zadania opierają się na zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach. W trakcie nauki przekazywana jest obszerna wiedza z zakresu metod zarządzania podnoszących ekonomiczność i skuteczność firmy, zdobycie praktycznych umiejętności audytowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, wykorzystując System Zarządzania Jakością - Quality Management System (QMS) zgodny z normami ISO. Nauka obejmuje również zagadnienia zarządzania magazynami, dystrybucji i produkcji, spedycji i transportu międzynarodowego, logistyki zwrotnej, przedsiębiorstw i międzynarodowej. Studia otwierają szerokie możliwości zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w przedsiębiorstwach logistycznych działających na rynku usług i wyrobach, jako specjaliści w firmach zajmujących się spedycją i transportem, zarządzając procesem logistycznym czy zarządzając zapasami i gospodarką magazynową przedsiębiorstwa.

 

Kontakt do uczelni

00-908 Warszawa

ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2,

tel.:

261 837 938, 261 837 939,