Oferta studiów podyplomowych 2021/2022

 

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od ponad 68 lat wiedzie prym wśród uczelni pedagogicznych w Polsce. Wyróżnia nas prestiż, profesjonalizm i nowoczesność.


Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Sztuki
 • Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.


  Uniwersytet zapewnia nowoczesną bezę sportową (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

  Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie otrzymane przez tygodnik Wprost. W rankingu czasopisma nasza Uczelnia znalazła się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.


  Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.


  Uniwersytet dynamicznie rozwija się w obszarze osiągnięć naukowych. W Naukowym Rankingu Uczelni Akademickich organizowanym przez tygodnik Polityka Uniwersytet zajął drugie miejsce według zmodyfikowanego indeksu Hirscha – wskaźnika oceniającego aktywność pracowników naukowych oraz jakość i efektywność cytowań ich publikacji.


  Gwarancją wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

   

  Studia podyplomowe

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
  • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
  • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  Oferta naszej Uczelni w dużej mierze skierowana jest do nauczycieli, jednak osoby nie związane z tą formą aktywności zawodowej, również znajdą ciekawe propozycje dające możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji.

  Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni (instytuty, katedry). Jednostki te prowadzą pełną obsługę administracyjną naboru słuchaczy, tzn. przyjmują i weryfikują składane przez kandydatów dokumenty oraz informują o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  • podanie (wzór do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  dodatkowo - w przypadku ukończenia nienauczycielskich studiów wyższych i starania się o przyjęcie na studia adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym:
  • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

  Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady wydziałów. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją danych studiów sprawuje kierownik. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje plan, a przed każdym semestrem - harmonogram zajęć. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest wydawane absolwentom świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

  Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za I semestr. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, którego numer słuchacz uzyskuje we właściwym dziekanacie.

  Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących planów i programów studiów oraz postępowania kwalifikacyjnego udzielają jednostki naukowo-dydaktyczne prowadzące nabór.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą

   

  Dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny?

  Prestiż

  UP - Uniwersytet Pedagogiczny - Uczelnia z Prestiżem

  W prestiżowym rankingu wyższych uczelni, przygotowanym przez redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, Uniwersytet Pedagogiczny zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni pedagogicznych. Wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra i wspaniałe tradycje to atuty, które tworzą renomę Uczelni. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. Kształcimy najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego to cenieni eksperci, nie tylko w dziedzinie edukacji.

  Profesjonalizm

  Uniwersytet Pedagogiczny - ucz się U Profesjonalistów.

  Wykwalifikowana kadra naukowa kształci profesjonalistów, zarówno naukowców, jak i pracowników firm i przedsiębiorstw. Uniwersytet przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Oferta edukacyjna obejmuje również kierunki i specjalności nienauczycielskie. Wysoki poziom kształcenia oraz duża ilość zajęć praktycznych zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy. Uniwersytet Pedagogiczny ukończyło wiele znanych osób, profesjonalistów w różnych dziedzinach.

  Nowoczesność

  sUPer studia tylko na Uniwersytecie Pedagogicznym

  Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Uczelnia jest organizatorem konferencji i sympozjów. Nasi studenci mają możliwość poszerzania wiedzy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, studiując nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. Nieustannie rozbudowywana i uatrakcyjniana oferta edukacyjna obejmuje różne dziedziny wiedzy. Studenci mają do wyboru ponad 80 specjalności na 31 kierunkach studiów. Uniwersytet udostępnia multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie i laboratoria oraz kompleks sportowy.

   

  Kontakt

  30-084 Kraków

  ul. Podchorążych 2

  tel.:

  (+48 12) 662 60 14