Administracja samorządowa
Archi:Kultura - edukator architektoniczny
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo i higiena pracy - metodyka szkoleń
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biznes i zarządzanie (doskonalące)
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne)
Cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie (online)
E-nauczyciel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja medialna
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej
Edytorstwo
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Logopedia
Marketing i reklama kreatywna
Matematyka
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej
Social media marketing
Socjologia ekologiczna
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Studia przekładu literackiego
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku
Wiedza o społeczeństwie
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od ponad 68 lat wiedzie prym wśród uczelni pedagogicznych w Polsce. Wyróżnia nas prestiż, profesjonalizm i nowoczesność.


Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Sztuki
 • Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.


  Uniwersytet zapewnia nowoczesną bezę sportową (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

  Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie otrzymane przez tygodnik Wprost. W rankingu czasopisma nasza Uczelnia znalazła się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.


  Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.


  Uniwersytet dynamicznie rozwija się w obszarze osiągnięć naukowych. W Naukowym Rankingu Uczelni Akademickich organizowanym przez tygodnik Polityka Uniwersytet zajął drugie miejsce według zmodyfikowanego indeksu Hirscha – wskaźnika oceniającego aktywność pracowników naukowych oraz jakość i efektywność cytowań ich publikacji.


  Gwarancją wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

   

  ikonka opinie uczelnie

  Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Krakowie