Uniwersytet Jagielloński

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe,

31-007 Kraków

ul. Gołębia 24

tel.:
ikonka email do uczelni

www.uj.edu.pl

rektor@adm.uj.edu.pl
Studia podyplomowe
Administracja publiczna Analityka medyczna Badania kliniczne produktów leczniczych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Bibliotekoznawstwo: bibliotekarz dziedzinowy (dwusemestralne studia doskonalące) Biologia molekularna Chemia dla nauczycieli Dyplomacja i stosunki międzynarodowe Edytorstwo Etyka i filozofia religii Farmacja przemysłowa Filozofia i podstawy etyki Fotografia dziennikarska Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie Geriatria i opieka długoterminowa Historia Informacja naukowa - broker informacji (dwusemestralne studia doskonalące) Informacja publiczna w mediach Informatyka dla nauczycieli Informatyka w administracji publicznej Informatyka w administracji publicznej Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa Matematyka (studia kwalifikacyjnedla nauczycieli matematyki) Medycyna bólu Muzealnicze studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej Nauczanie języka polskiego jako obcego Nowoczesne techniki komputerowe Organizacja i metody pomocy społecznej Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym Podstawy psychoterapii Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna) Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z jednym językiem obcym (znajomość czynna) Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych Podyplomowe studia kwalifikacyjne o kulturach regionów Podyplomowe studia muzeologiczne Podyplomowe studia z zakresu Gender Poradnictwo i pomoc psychologiczna Prawa człowieka w kontekście międzykulturowym Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe Prawo bankowe Prawo dowodowe Prawo karne materialne Prawo karne skarbowe i gospodarcze Prawo konkurencji i ochrony konsumentów Prawo medyczne i Bioetyka Prawo pracy Prawo Unii Europejskiej Proces karny Promocja zdrowia Psychologia podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem Psychologia sądowa Psychologia transportu Public Relations Realizacja telewizyjna Retoryka Społeczeństwo informacyjne Społeczno-kulturowa tożsamość płci Środowiskowe podyplomowe studium dziennikarstwa i komunikacji medialnej Studia literacko-artystyczne (szkoła twórczego pisania) Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii Studia Podyplomowe mentorzy kulturowi Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych - Niemieckojęzyczny Program LL.M. Studia podyplomowe prawa własności intelektualnej Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” Studia Podyplomowe z zakresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (aspekty prawne) Studia podyplomowe: Kolekcje cyfrowe (doskonalące, dwusemestralne) Studium przekładu literackiego System ochrony praw człowieka w Polsce Systemy informacji geograficznej UNIGIS Szczegółowe problemy psychoterapii Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu Wiedza o integracji europejskiej Wiedza o kulturze i filozofia Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce Wiedza o Rosji Współczesnej Współczesna Ameryka: polityka, kultura i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XXI wieku Zarządzanie funduszami i projektami UE Zarządzanie i audyt Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001 Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej Zarządzanie kulturą Zarządzanie mediami Zarządzanie muzeum Zarządzanie organizacjami sportowymi Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego Zarządzanie w oświacie Zarządzanie zasobami ludzkimi Żydowski Kraków – Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo „Żydowski świat”. Żydzi i Karaimi w Europie Środkowo-Wschodniej
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja publiczna
Analityka medyczna
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo: bibliotekarz dziedzinowy (dwusemestralne studia doskonalące)
Biologia molekularna
Chemia dla nauczycieli
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Edytorstwo
Etyka i filozofia religii
Farmacja przemysłowa
Filozofia i podstawy etyki
Fotografia dziennikarska
Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie
Geriatria i opieka długoterminowa
Historia
Informacja naukowa - broker informacji (dwusemestralne studia doskonalące)
Informacja publiczna w mediach
Informatyka dla nauczycieli
Informatyka w administracji publicznej
Informatyka w administracji publicznej
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Matematyka (studia kwalifikacyjnedla nauczycieli matematyki)
Medycyna bólu
Muzealnicze studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nowoczesne techniki komputerowe
Organizacja i metody pomocy społecznej
Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z dwoma językami obcymi (znajomość bierna)
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z jednym językiem obcym (znajomość czynna)
Podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych
Podyplomowe studia kwalifikacyjne o kulturach regionów
Podyplomowe studia muzeologiczne
Podyplomowe studia z zakresu Gender
Poradnictwo i pomoc psychologiczna
Prawa człowieka w kontekście międzykulturowym
Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe
Prawo bankowe
Prawo dowodowe
Prawo karne materialne
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów
Prawo medyczne i Bioetyka
Prawo pracy
Prawo Unii Europejskiej
Proces karny
Promocja zdrowia
Psychologia podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem
Psychologia sądowa
Psychologia transportu
Public Relations
Realizacja telewizyjna
Retoryka
Społeczeństwo informacyjne
Społeczno-kulturowa tożsamość płci
Środowiskowe podyplomowe studium dziennikarstwa i komunikacji medialnej
Studia literacko-artystyczne (szkoła twórczego pisania)
Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii
Studia Podyplomowe mentorzy kulturowi
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych - Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Studia podyplomowe prawa własności intelektualnej
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
Studia podyplomowe w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”
Studia Podyplomowe z zakresu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (aspekty prawne)
Studia podyplomowe: Kolekcje cyfrowe (doskonalące, dwusemestralne)
Studium przekładu literackiego
System ochrony praw człowieka w Polsce
Systemy informacji geograficznej UNIGIS
Szczegółowe problemy psychoterapii
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Wiedza o integracji europejskiej
Wiedza o kulturze i filozofia
Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce
Wiedza o Rosji Współczesnej
Współczesna Ameryka: polityka, kultura i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
Zarządzanie funduszami i projektami UE
Zarządzanie i audyt
Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Zarządzanie muzeum
Zarządzanie organizacjami sportowymi
Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żydowski Kraków – Historia, Religia, Kultura, Dziedzictwo
„Żydowski świat”. Żydzi i Karaimi w Europie Środkowo-Wschodniej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

(+48 12) 662 60 14

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe