Uniwersytet Dolnośląski (DSW)(Niepublliczna)

palceholder

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 13,
+48 539 670 414,
+48 539 670 409,
+48 539 670 419

Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia Junior QA
Akademia Junior Web Developer
Akademia kompetencji lidera nowoczesnych technologii
Akademia kompetencji Menedżera E-commerce
Akademia menadżera
Akademia podatkowa w praktyce
Akademia przywództwa kobiet
Akademia Trenera Online
Akademia zarządzania sprzedażą zdalną
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk finansowy
Analityk i konsultant Salesforce
Arteterapia
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bibliotekoznawstwo
Brand Manager
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia, samorządzie terytorialnym oraz oświacie
Data Driven Content Marketing & Digital Storytelling
Data science - analiza danych
Dialog motywujący
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Dietetyka i suplementacja
Digital marketing i psychologia reklamy
Dogoterapia
Dydaktyka języków obcych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Edukacja zdalna w erze cyfrowej
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Efektywny lider
Employer Branding
Etyka dla nauczycieli
Headhunter. Talent Hunter
HR Business Partner
HR Manager
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych
Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environment
Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna
Język angielski w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
Język niemiecki w biznesie
Język niemiecki w przedsiębiorstwie
Kolegium doktorskie
Kosmetologia
Kryminalistyka
Lean Management w produkcji i usługach
Logistyka w zarządzaniu
Logopedia dla nauczycieli
Manager BHP
Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów
Marketing kultury
Mediacje sądowe i pozasądowe
Mediacje w oświacie
Menadżer ds. eksportu
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing
Menedżer samorządu terytorialnego – zarządzanie procesami Smart City i Green City
Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG
Nauczanie języka polskiego jako obcego
NEURObiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji
Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji (EdTech)
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Personal branding
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Prawo nowych technologii w biznesie
Profesjonalny mentor w organizacji
Programista Java Web Developer
Projektant UX - User Experience Design
Projektowanie sieci informatycznych
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień i profilaktyka
Psychologia zarządzania
Psychotraumatologia
Resocjalizacja
Seksuologia
Six Sigma
Socjoterapia
Trener biznesu
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wystąpienia publiczne i team leader
Zamówienia publiczne
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Kadry i Płace
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Wrocławiu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Wrocławiu