Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW)(Niepublliczna)

palceholder

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888,
42 29 95 637

Doradztwo podatkowe
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Windykacja należności
Compliance w organizacji
Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Audyt śledczy
E-marketing nowość!
Edukacja dla bezpieczeństwa nowość!
Fizyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej nowość!
Kreatywny menedżer kultury nowość!
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Oligofrenopedagogika nowość!
Prawo medyczne
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych nowość!
Psychologia sportu nowość!
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera nowość!
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Administracja i zarządzanie publiczne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Historia w szkole podstawowej i gimnazjum
Informatyka z elementami e-learningu
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Nauczanie etyki
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia w biznesie
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie oświatą
Dietetyka
Kontroler finansowy
Logistyka
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową
Zarządzanie projektami informatycznymi nowość!
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
Handel zagraniczny WSPA Lublin
Zarządzanie i marketing WSPA Lublin
Zarządzanie sprzedażą WSPA Lublin
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Łodzi