Politechnika Wrocławska (PWR) (Publiczna)

palceholder

50-370 Wrocław

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

tel.:

71 320 41 11

Studia podyplomowe
Administrowanie sieciami komputerowymi
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna
Executive MBA Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu PASB
Gospodarka nieruchomościami
Mechatronika przemysłowa
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
Optometria
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzenie struktur spawanych
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo
Systemy informacji geograficznej
Systemy sterowania w energetyce (PLC, DCS)
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie
Techniki Oczyszczania Gazów Odlotowych
Techniki Oczyszczania Gazów Odlotowych
Technologia produktów kosmetycznych
Technologia wód, ścieków i odpadów
Trakcja elektryczna – sterowanie ruchem kolejowym
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Wrocławiu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Wrocławiu