Akademia coachingu
Akademia trenera
Animator pracy z seniorami
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
CSR – Biznes społecznie odpowiedzialny nowość!
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe nowość!
Dziennikarstwo polityczne
Edukacja dorosłych z zakresu BHP z elementami e-learningu i coachingu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń nowość!
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Etyka
Fizyka dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Grafika komputerowa
Historia dla nauczycieli
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli E-learning
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Matematyka dla nauczycieli
Menager informacji sieciowej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej nowość!
Organizacja opieki nad osobami starszymi
Pedagogika tańca
Podyplomowe uzupełniające studia logopedyczne
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
Programowanie komputerów nowość!
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia zarządzania
Psychoonkologia
Public relations
Resocjalizacja i socjoterapia
Socjoinformatyka
Surdopedagogika
Trener personalny nowość!
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka nowość!
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną nowość!
Współczesne dziennikarstwo elektroniczne
Współpraca cywilno – wojskowa NATO (CIMIC) nowość!
Wychowanie do życia w rodzinie
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® nowość!
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Szczecinie