Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Szczecin - najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Szczecin

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa dla nauczycieli

Biologia dla nauczycieli

Chemia dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Edukacja dla bezpieczeństwa

Etyka dla nauczycieli

Fizyka dla nauczycieli

Geografia dla nauczycieli

Historia dla nauczycieli

Informatyka dla nauczycieli

Integracja sensoryczna

Język polski dla nauczycieli

Logopedia

Matematyka dla nauczycieli

Medyczny trener personalny

Neurologopedia

Oligofrenopedagogika

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Pedagogika korekcyjna (Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją)

Pedagogika korekcyjna (Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Plastyka dla nauczycieli

Przygotowanie pedagogiczne

Socjoterapia

Surdopedagogika i tyflopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Technika dla nauczycieli

Tyflopedagogika

Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli

Wczesne nauczanie języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

Studia w Szczecinie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje