Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Poznaniu - 29 uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

61-538 Poznań

ul. Robocza 4

tel.:

61 835 15 11, 601 305 212

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Zarządzanie

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

tel.:

61 655-33-00

ikonka email do uczelni

www.wsb.pl/

rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

Akademia Kupiecka

60-813 Poznań

ul. Zwierzyniecka 13

tel.:

61 843-47-96, 61 842-70-20

ikonka email do uczelni

dziekanat@wshiu.poznan.pl

Akademia Muzyczna (AM) im. Ignacego Jana Paderewskiego

61-808 Poznań

ul. Św. Marcin 87

tel.:

61 856-89-00

ikonka email do uczelni

www.paderewski/

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

61-871 Poznań

ul. Królowej Jadwigi 27/39

tel.:

61 835-50-81

ikonka email do uczelni

www.awf.poznan.pl

dzial.nauczania@awf.poznan.pl

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD)

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

www.cdv.pl

rekrutacja@cdv.pl

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB)

61-579 Poznań

ul. Niedziałkowskiego 18

tel.:

61 833 14 33 wew. 101, 103

ikonka email do uczelni

www.ewsb.eu

rekrutacja@universityofbusiness.eu